Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Što znači biti ministrant i zašto je ministrantska služba poziv?

Danas je spomendan jednog od najmlađih svetaca Katoličke Crkve i gorljivog ministranta, svetog Dominika Savija koji je umro s nepunih petnaest godina. Povodom svečeva spomendana prisjetimo se što to znači biti ministrant i zašto su nam ministranti važni.

Sveti Dominik Savio čuvši propovijed Don Bosca o svetosti odlučio je postati svetac. Od svoje pete godine vršio je službu ministranta, a u sedmoj godini primio je svetu pričest uz ispovijed. Zovemo ga zaštitnikom  ministranata i mladeži.

Naziv “ministrant” dolazi od glagola „ ministrare“ što znači služiti, pa su prema tome ministranti službenici oltara i sudionici bogoslužja na najizravniji način, piše portal Župe Svetog Jurja u Gornjoj Stubici. Svojom službom ministranti pomažu svećeniku, a time služe Bogu. Neki će ministranti postati čestiti muževi i uzorni župljani, dok će se drugi odazvati Božjem pozivu, te postati svećenici.

Svrha ministrantske službe je odgojiti dobrog kršćanina i čovjeka. Poželjno je kod ministranata razviti poštenje, gorljivost prema radu, istinoljubivost, odgovornost, osjećaj za istinske vrijednosti i poštivanje svih ljudi.

Biti ministrant ne svodi se samo na služenje kod oltara

Ministrant je dječak koji je po svom krštenju na poseban način postao Isusov prijatelj i njega u svom životu slijedi. Također, ministranti su dječaci koji kod oltara obavljaju liturgijske zadaće donošenja kaleža, posudice sa vinom i vodom, zatim nose svijeće, kadionicu i tamjan, križ, zvono itd. Između ostaloga, zadaća ministranta jest pokazati životom svoje kršćansko uvjerenje u obitelji, školi i pred prijateljima.

Postulant Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, Luka Šebečić za portal Duhovni poziv piše kako je služenje primjerom najvažnija služba koju vrši ministrant. Svojim primjerom slavljenja svete Mise pomaže narodu bolje ju pratiti, u njoj sudjelovati i živjeti. To je primjer dječačke slobode i jednostavnosti, mladenačkog poleta i dinamičnosti koju donose mladost te radosti i nade u svoje župne zajednice. Važan primjer koji nam ministranti također daju jest primjer života u kreposti. Služiti izbliza, vlastitim rukama, oltaru Gospodnjem ne može te ostaviti ravnodušnim, mijenja tvoj život.

Drugu polovicu odgovora nalazim u izreci „Bog ne poziva savršene, nego usavršuje pozvane“ i tu je po mojem mišljenju „tajna dobrog ministranta“. Suočen s kontradikcijom poziva na uzvišenu službu i očite vlastite nedostojnosti, ministrant se predaje u Božje ruke i pouzdaje u Božju pomoć. Sakramentalnim životom, čestim slavljenjem Euharistije i redovitom ispovijedi, ministrant raste u krepostima i utvrđuje vjeru, odrasta i priprema se za život.

Zašto je ministrantska služba poziv?

Svaki poziv u sebi nosi i veliku odgovornost, stoga i ministrantska služba zahtjeva da se svjesno i odgovorno vrši. Ministranti su na poseban način pozvani kod oltara služiti Bogu i svećeniku, te tako i puku. Ministrantska služba uključuje i određena prava i dužnosti. Drugim riječima, tko je prihvatio ministrantsku službu, dobio je pravo da može biti blizu oltara, pomagati svećeniku, doticati liturgijske predmete, sudjelovati u različitim oblicima bogoslužja, svojom blizinom zastupati narod božji. Međutim, ministrant ima i određene dužnosti: dolično se vladati kod oltara i izvan obreda, svjesno obavljati povjerene dužnosti. pomagati svećeniku, održavati svoje odjelo te u svakodnevnom životu rasti u dobroti.

Ministrantska je služba prvi stupanj priprave za budući duhovni poziv, piše vlč. Matija Pavlaković za portal Varaždinske biskupije. Većina svećenika su svoj duhovni poziv započeli ministriranjem u mjesnim crkvama, a ono je bilo njihovo prvo iskustvo i susret sa liturgijom i bogoštovljem. Tako je ministrantska služba jedan “duhovni vrt” budućih svećeničkih i redovničkih zvanja. Taj “vrt” treba s mnogo ljubavi i strpljenja gajiti i brinuti se, kako bi donio očekivane plodove. Idealno mjesto početka ostvarenja duhovnog poziva svakako je „malo“, a kasnije „veliko“ sjemenište.

Što radi ministrant?

 1. Upoznaje se s Isusom iz Nazareta, Sinom Božjim i bratom svakog čovjeka
 2. Raduje se Božjoj ljubavi koju nam je Isus donio
 3. Živi u zajednici koju je Isus svojim Duhom okupio neprestano povezuje
 4. Surađuje u životu i radu župne zajednice
 5. Pomaže kod službe Božje u ime cijele zajednice
 6. Preuzima važnu i odgovornu službu za druge
 7. Rado sudjeluje na vjeronauku
 8. Pobožno i redovito sudjeluje kod Euharistijskoga slavlja
 9. Pomno prati sve obrede
 10. Na vrijeme dolazi pripremiti se za ministriranje
 11. Poslušan je i prihvaća upute i dogovore
 12. Oprašta i zna pitati oproštenje kad pogriješi
 13. Raduje se što može poput Isusa služiti Bogu i bližnjima

Molitva ministranta

Gospodine, Isuse službenik sam Tvoj.
Izabrao si mene da poslužujem kod Tvog oltara.
Sretan sam što mogu kod svete Žrtve donositi na oltar žrtvene darove.
Nauči me da slušam riječi Tvoje.
Daj mi snagu da znam radosno prikazivati sve:
svoja djela, svoje misli i sav svoj život.
Ti ćeš mi se darovati u svetoj Pričesti.
Daj mi pravo apostolsko srce,
da se i ja znam darovati braći.

Ostani uvijek sa mnom, Gospodine!
Ti me vodi k Ocu!
Mariji, moja Majko, službenice Gospodnja,
učini me vjernim službenikom Sina Tvoga.
Amen.

www.hkm.hr