Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

SARAJEVO: „Primiti, zaštiti, promicati i integrirati”

Pismo pomoćnog biskupa vrhbosanskog mons. Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica, prenosimo u cijelosti.

Draga braćo i sestre, članovi hrvatskih misija i zajednica u svijetu!

S radošću i zahvalnošću vam, uime Vijeća za hrvatsku inozemnu pastvu i Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, a posredstvom misija i zajednica, na hrvatskome šaljemo ovogodišnju poruku pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica.

Kako i sami iz teksta vidite, Papa svoju ovogodišnju poruku temelji na ljudskoj i vjerničkoj obvezi prihvaćanja svih koji, zbog raznih, a uvijek teških razloga, napuštaju svoj dom i domovinu. Ta obveza podrazumijeva djelatnu ljubav i solidarnost s ljudima u nevolji koja se očituje, kako Papa kaže, u četveroslojnom djelovanju, to jest u prijemu, zaštiti, promicanju i integriranju. Svi ste vi, dragi hrvatski iseljenici, osobno iskusili ili preko svojih roditelja ili predaka osjetili što su tegobe i tjeskobe dolaženja i snalaženja, kao i kakvoću prijema, zaštite, promicanja i integriranja. Opća Crkva je, ponajprije zauzimanjima Svete Stolice, zagovarala i promicala osjetljivost sa svim vrstama ljudske ugroženosti, pa tako i selilaca i izbjeglica. Naša domovinska Crkva trudila se ublažiti teškoće i olakšati snalaženje, šaljući s vama i k vama svećenike, redovnike i redovnice i pastoralne djelatnike. To čini i u ovome vremenu novoga vala odlijevanja našega naroda iz Domovine.

I ovogodišnja Papina poruka je izvanredno svjedočanstvo njegove ljubavi i brige za prognane, izbjeglice i selioce, ali i nastojanja i vapaja da im se pomogne. Želio bih vam ukazati na važnu Papinu tvrdnju kako integracija nije „neka vrsta asimilacije, koja bi vodila zatiranju i zaboravu vlastitoga kulturnoga identiteta“. Nama Hrvatima i domovinskoj Crkvi vrlo je važno ovo razlikovanje integracije i asimilacije. To daje okvir i smisao djelovanju naše Hrvatske inozemne pastve! Naši iseljenici mogu, dakle, i trebaju biti dobri vjernici i uspješni članovi društva u zemljama koje su im dale gostoprimstvo, ne odričući se ni svoga nacionalnoga identiteta ni svoje povezanosti s domovinskom Crkvom. Vašu uključenost u crkveno zajedništvo u zemljama u kojima živite svjedočite življenjem prema Božjemu zakonu i pridržavajući se tamošnjih crkvenih odredbi. A svoju povezanost s domovinskom Crkvom svjedočite pripadnošću hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama. To dvoje se ne isključuje, nego dopunjava i obogaćuje!

Božić je blagdan Božje ljubavi i brige za čovjeka, ali i međusobne ljudske povezanosti i zajedništva. Zato vam od srca želim čestit Božić i blagoslovljenu Novu godinu!

Mons. dr. Pero Sudar,
predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu

Izvor: www.ktabkbih.net