Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

SARAJEVO: Posjet delegacije Caritasa Europa izbjegličkim kampovima u BiH

Dvočlana delegacija Caritasa Europa od 27. do 31. kolovoza obišla je pojedina boravišna mjesta izbjeglica s Istoka na teritoriju BiH, u svim bosanskohercegovačkim nad/biskupijama sa ciljem da dobiju što vjerodostojniju sliku izbjegličke problematike na prostoru Bosne i Hercegovine.

Dvočlana delegacija Caritasa Europa, gosp. Marc Somers i gosp. Charel Krieps, od ponedjeljka, 27. do petka, 31. kolovoza u suradnji s predstavnicima mjesnih Caritasa obišla je pojedina boravišna mjesta izbjeglica s Istoka na teritoriju BiH, u svim bosanskohercegovačkim nad/biskupijama.
U sjedištu Caritasa BiH u Sarajevu predstavnici Caritasa Europa prije svega susreli su se s ravnateljem mons. Tomom Knežević i djelatnicima zaduženim za koordinaciju: Zlatkom Malić i Dijanom Muzička. Za ovu prigodu prethodno je pripremljen dokument s potrebnim informacijama kojima kao rezultat angažmana na ovom polju raspolažu Caritas BiH i nad/biskupijski Caritasi: Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Caritas biskupije Banja Luka i Caritas hercegovačkih biskupija, a koji je proslijeđen u središnjicu Caritasa Europa. Nakon susreta u Sarajevu dvočlana delegacija Caritasa Europa krenula je u obilazak izbjegličkih kampova i raznih mjesta okupljanja izbjeglica: u Sarajevu, Salakovcu kod Mostara, Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši, u namjeri da dobiju što vjerodostojniju sliku izbjegličke problematike na cijelom prostoru BiH.
U svom prvom obilasku, predvođeni koordinatoricom Caritasa BiH gđicom Dijanom Muzička, predstavnici Caritasa Europa obišli su, 28. kolovoza lokaciju na prostoru Sarajeva gdje izbjeglice borave na otvorenom oko željezničkog kolodvora. Sljedeći dan, 29. kolovoza, predvođeni gđicom Zrinkom Majstorović iz Caritasa hercegovačkih biskupija, krenuli su u obilazak migracijskog centra Salakovac kod Mostara gdje je smješteno oko 200 osoba, a koji je u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ovaj centar uglavnom je rezerviran za obitelji s djecom te u njemu boravi 74 djece uzrasta od 1 do 18 godina starosti. Delegacija Caritasa Europa tom prigodom razgovarala je s odgovornima za djelovanje kampa, ali i predstavnicima agencija koje pomažu centar: Međunarodna organizacija za migraciju (IOM), UNHCR, te njiihova partnerska fondacija BH inicijativa žena (BHWI). Tijekom boravka u kampu delegaciji su predstavljene informacije o pomacima u djelovanju na ovom području kao i aktivnostima Caritasa hercegovačkih biskupija, koji svoju aktivnost usmjerava potrebama žena i djece u centru kroz distribuciju neprehrambenih potrepština. U četvrtak, 30. kolovoza, zajedno s koordinatorom Caritasa biskupije Banja Luka gosp. Nikicom Prskalo, delegacija Caritasa BiH i Caritasa Europa uputila se u Unsko-sansku županiju/kanton. Obilazak je obuhvatio posjet trima lokacijama na kojima su smještene izbjeglice, i to: Cazin, u kojem su smještene obitelji s djecom i maloljetnici bez pratnje; Đački dom u Bihaću gdje je veliki broj samaca i obitelji s djecom te improvizirani kamp Trnovi kod Velike Kladuše gdje su uglavnom smješteni samci i nekoliko obitelji s djecom koje su već izrazile želju za smještanjem u Cazinu. Tijekom obilaska delegacija je sudjelovala na koordinacijskom sastanku svih ustanova koje djeluju u ovoj županiji/kantonu i pomažu u funkcioniranju svakodnevnice za osobe u potrebi. Sliku o situaciji na terenu delegacija Caritasa Europa dobila je od predstavnika UNHCR-a, IOM-a, Crvenog križa, Isusovačke služba za izbjeglice (JRS) i mnogih drugih uključujući i same migrante, koji su bili više nego voljni podijeliti svoju priču s predstavnicima Caritasa Europa. Mnoge od njih na putu do BiH, kako su i sami posvjedočili, pomagali su nacionalni Caritasi s teritorije Balkana i šire, pa je ime Caritasa za njih od posebnog značaja. Caritas BiH u suradnji s Caritasom biskupije Banja Luka tijekom posjete za ovu prigodu osigurao je nešto prehrambenih i neprehrambenih artikala za ovo područje.
Na kraju posjete članovi delegacije Caritasa Europa održali su zaključni sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Caritasa BiH mons. Knežević s djelatnicima i predstavnicima nad/biskupijskih Caritasa. Cilj sastanka bio je sagledati utiske posjete delegacije i pripremiti daljnje korake. Zaključak s kojim je završen sastanak i posjet bio je da „Caritas u Bosni i Hercegovini treba i može raditi u skladu sa svojim mogućnostima i u skladu sa svojom misijom, radeći na Caritasovom pristupu čovjeku u potrebi“.
Članovi delegacije Caritasa Europa tijekom svog boravka susreli su se i ovoj temi u središnjici Caritasa BiH razgovarali s predstavnicima Caritasa Švicarske i Caritasa Belgije, koji djeluju na prostoru BiH, a u središtu razgovora bili su tehnički detalji potpore Caritasu BiH oko implementacije i potpunog zaživljavanja projekta pomoći. (IKA/KTA)