Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

RAZGOVOR S DOC. DR. SC. S. SILVANOM FUŽINATO, PREDSJEDNICOM KATEDRE SVETOGA PISMA NOVOGA ZAVJETA NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U ĐAKOVU: Bog ulazi u čovjekovu svakodnevicu

Sestra Silvana Fužinato članica je Družbe sestara Presvetoga Srca Isusova, koju je 1899. godine u Rijeci osnovala službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić čiji duh i karizmu sestre i danas nastoje živjeti, ljubeći ljubavlju Kristova Srca Boga i bližnjega. Profesorica je biblijske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu te na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu. S. Silvana vrlo je aktivna i u biblijskom pastoralu potaknuta istinskim traženjem i dubokom željom vjernika za osobnim susretom s Bogom u njegovoj Riječi, kako u Domovini tako i u inozemstvu.

Dopustiti da nas milost i ljubav preobraze

Živa zajednica: Kako danas u punini prihvatiti božićnu poruku?

Dr. s. Silvana Fužinato: Odgovor na pitanje, kako danas u punini prihvatiti božićnu poruku i kako u osobnom životu utjeloviti Riječ, koja nam i ovoga Božića dolazi u susret želeći s nama uspostaviti duboki i istinski odnos, pronalazimo u Mariji koja je u svom tijelu i u svom životu u puninu utjelovila Riječ. Prvi i nužni korak na tom putu otvaranje je doma i srca za ulazak Božje riječi koja u Marijin život ne ulazi na izvanredan način, na posebnom mjestu i u posebnom trenutku, nego u njezinu domu i u svakodnevici njezina života. Unatoč strahu, nerazumijevanju, nejasnoćama i neizvjesnostima koje prate svaki čovjekov put vjere i utjelovljenja Riječi, Marija nas uči otvoriti vrata, prihvatiti i poslušati Riječ, te dopustiti da nas milost i ljubav preobraze, ne zaboravljajući pritom da je svako „danas“ trenutak Božjeg spasenjskog dolaska.

Živa zajednica: Suvremeni čovjek između vjere i nevjere pred tajnom Božića?

Dr. s. Silvana Fužinato: Čovjek svakoga vremena nalazi se na raskrižju dvaju putova: vjere i nevjere. O tome nam svjedoči cjelokupna povijest spasenja. Riječ je o izazovu pred kojim se nalazi i suvremeni čovjek koji s jedne strane čezne za Bogom tražeći smisao i puninu života, ali koji s druge strane, kao što će reći Dietrich Bonhoeffer, ne voli misterij, štoviše koji ga želi uništiti želeći imati sve i odmah te stavljajući u središte svojega „biti“ i „činiti“ samoga sebe, a ne Boga i drugoga. No i čovjek današnjeg vremena pozvan je pred neshvatljivim misterijem Boga koji je iz ljubavi prema čovjeku postao čovjekom, otvoriti vrata svoga srca i oči vjere koja se ne oslanja na riječima velikih i moćnih ovoga svijeta, nego na autentično svjedočanstvo malenih i jednostavnih koje Biblija naziva „Božjim siromasima“.

Živa zajednica: Važnost simbola u vjerskom doživljaju?

Dr. s. Silvana Fužinato: Otajstvo Božića, jednako kao i naš vjerski, ali i svakodnevni život općenito, duboko je prožet simbolima koji su nam potrebni za razumijevanje i prihvaćanje Božje spasenjske poruke, koja će za čovjeka zauvijek ostati nikada u potpunosti spoznatljiv i neizreciv misterij. Smisao simbolizma ili slikovitog govora koji se poput crvene niti provlači cijelim Svetim pismom je taj da se s pomoću zornih, čovjeku bliskih i lako shvatljivih simbola i slika navijesti i objasni teško shvatljiva stvarnost. Riječ je o simbolima i slikama iz čovjekova svakodnevnog života koji ga vode „s onu stranu spoznatljivoga“ pozivajući ga na razumijevanje osobne stvarnosti Boga i čovjeka i koji su nam kao takvi ne samo potrebni nego i nužni na osobnom putu vjere i spoznaje spasenjske istine.

Vratiti se Bogu i čovjeku

Živa zajednica: Kako Božiću vratiti izvorni smisao?

Dr. s. Silvana Fužinato: U Riječi koja je tijelom postala Bog je zagrlio svijet i čovjeka, izgovarajući mu jednom zauvijek svoje definitivno „DA“ i otvarajući svakomu čovjeku put spasenja. Stoga je u vraćanju izvornog smisla Božića potrebno vratiti se ponajprije Bogu i čovjeku. Riječ je o ponovnom utjelovljenju Riječi u osobnom životu. Kako bismo u punini prihvatili radosnu vijest spasenja poput pastira pred navještajem Isusova rođenja, pozvani smo poslušati Božji glas, dopustiti da nas on nosi te vjerujući njegovoj spasenjskoj Riječi postati njezini autentični navjestitelji, diveći se i slaveći Boga zbog velikih djela koja je učinio u povijesti spasenja svijeta i čovjeka jednako kao u našoj osobnoj povijesti, pretvarajući vlastiti život u trajno slavljenje Boga stavljajući Boga u središte svojega „biti“ i „činiti“ te dobro i spasenja brata čovjeka.

Živa zajednica: Božićno otajstvo prepoznavanja Boga u Djetetu u štalici?

Dr. s. Silvana Fužinato: Kako u malenom i krhkom Djetešcu u štalici prepoznati Utjelovljenog Sina Božjega i na njegovu Licu otkriti Lice Boga ljubavi i života uči nas njegova majka Marija. Naime, držeći u svom naručju novorođenoga Spasitelja svijeta, Marija nas uči gledati svoj vlastiti život i povijest svijeta pogledom koji spaja i interpretirati događaje u mudrosti srca s povjerenjem u Boga. Želimo li u punini živjeti otajstvo i smisao Božića, poput Marije budimo čuvari Riječi sposobni gledati stvarnost i istinu u njihovoj cjelovitosti, te u svome srcu pohranjujmo ljudske događaje i Božju riječ, dopuštajući im zajednički rast u dubokoj svijesti kako u Božjem spasenjskom naumu sve ima svoj smisao, jer je sve milost i ne gubeći pritom nikada iz vida Božju nazočnost i istinitost njegove riječi.

Zauzimanje za siromašne, odbačene i marginalizirane

Živa zajednica: Današnja kultura življenja vezana je i uz materijalno. Božić i smisao darivanja?

Dr. s. Silvana Fužinato: Današnja kultura materijalizma, konzumerizma i hedonizma, koja sve više dolazi do izražaja i u adventskom i božićnom vremenu potiskuje izvorni smisao Božića — ljubav i darivanje, te njegove autentične vrjednote — skromnost, poniznost, jednostavnost, nesebičnost, otvorenost itd. Prvi prelijepi plod Božjeg spasenjskog pohoda vjera je u navještaj čudesnog rođenja koja Mariju „nosi“ k rođakinji Elizabeti, koja je poput nje postala dionicom Božjeg spasenjskog pohoda. Na Elizabetin pozdrav Marija pjeva svoj „Veliča“ u kojemu slavi ne dominantnog i oholog Boga koji ponižava, nego Boga koji svojom moću i napose bezgraničnom i bezuvjetnom ljubavlju spašava čovjeka. Kao vjernici pozvani smo u ovom našem današnjem vremenu, poput Marije, pretvoriti svoj osobni susret s Bogom u trajni hvalospjev Bogu, u živu i autentičnu zauzetost za siromašne, odbačene, marginalizirane. Jednom riječju u očima ovoga svijeta malene i bezvrijedne.

Živa zajednica: Tajna Božića — ići ususret ljudima u potrebi?

Dr. s. Silvana Fužinato: Ako je Bog u svojemu Utjelovljenomu sinu „poljubio“ svijet i čovjeka i ako se u toj ljubavi nije bojao uzeti naše krhko, slabo, grješno, prolazno, ranjivo ljudsko tijelo, to znači da je svako ljudsko biće dostojno ljubavi, prihvaćanja, razumijevanja, potpore i da nijedan život nije nedostojan življenja i da nijedna suza nije uzalud prolivena. Stoga i mi koji smo povjerovali njegovoj Riječi i koji smo u osobnom susretu s Njim iskusili njegovu spasenjsku ljubav, pozvani smo učiniti isto: poći ususret čovjeku u potrebi, te uvijek iznova ispitivati vlastiti način promišljanja, odgovornost djelovanja, aktivnost slušanja, autentičnost življenja, kriterije prosuđivanja, osobnu pripadnost Bogu i bližnjemu, sigurni da će u Njemu sve biti ispunjeno.

Isus se rađa u nama i mi u njemu

Živa zajednica: Božić kao mogućnost vlastite promjene i kvalitetnijeg suživota u Crkvi, društvu, obitelji, redovničkoj zajednici…?

Dr. s. Silvana Fužinato: I ovogodišnja proslava svetkovine Isusova rođenja poziv je i prigoda svima nama da se u osobnom susretu s Bogom iznova rodi ne samo Isus u nama nego i mi u njemu i da ga nastojimo doista utjeloviti uvijek i svaki dan iznova u našem životu i u životu onih s kojima živimo. Poput pastira i Marije pohitimo k štalicama i Elizabetama našega vremena i podijelimo s njima radost rođenja Boga u nama i nadasve poput Marije zauzmimo se za sve Božje siromahe u našim obiteljskim, društvenim, župnim, redovničkim zajednicama. Jedino tada radost utjelovljenje; Riječi koja će ispuniti naša srca i svjetlost Božjeg spasenjskog dolaska koje će rasvijetliti i najdublje tmine našega bića, obasjat će tamno nebo i ispuniti tužno srce naših bližnjih, pomažući im na njihovu osobnom putu susreta, utjelovljenja, življenja i svjedočenja Isusova utjelovljenja i Isusova rođenja u Betlehemskoj špilji čovjekova srca.

Živa zajednica: Vaša poruka za kraj?

Dr. s. Silvana Fužinato: Poput Marije i ovoga Božića otvorimo svoje srce Bogu koji iznova po tko zna koji puta dolazi i nama ususret, koji ulazi u svakodnevicu našega života onakvu kakva jest, prožetu strahovima, patnjom, neizvjesnošću, nemirom, tjeskobom i na Božje „DA“ zajedno s Marijom odgovorimo svojim iskrenim i autentičnim „DA“ prepoznajući i prihvaćajući Božji dolazak u svakodnevicu našega života. Poput Marije u srcu pokušajmo pronaći smisao svojemu životu sa svim njegovim radostima i žalostima, patnjama i nadanjima, usponima i padovima duboko vjerujući da sve ima svoj smisao i da je Bog snagom svoje milosti sve preobrazio te u radosti novoga života budimo autentični svjedoci i gorljivi navjestitelji Radosne vijesti spasenja svakomu čovjeku koga Gospodin stavlja na naš životni put.

Razgovarao: Adolf Polegubić

Živa zajednica, 12/2018., str. 6-7