Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Posjet pomoćnog biskupa dr. Dominika Schwaderlappa HKM Köln

Uoči blagdana blaženoga Alojzija Stepinca s vjernicima Hrvatske katoličke misije Köln u nedjelju 5. veljače 2023. svetu misu u 12 i 30 sati je slavio pomoćni biskup Nadbiskupije Köln dr. Dominikus Schwaderlapp, uz koncelebraciju župnika fra Vuka Buljana i župnog vikara fra Ivana Režića. Biskup je vidno bio oduševljen činjenicom da je u ispunjenoj crkvi Minoritenkirche bilo jako puno djece i mladeži te da su vjernici i prije svete mise molili krunicu i litanije. U svojoj propovijedi on je molitvu označio jednim od stupova za ostvarenje zadaće koju nam je povjerio Isus, da budemo „svjetlo svijeta i sol zemlje“, uz svetu euharistiju, sakrament ispovijedi i štovanje Blažene Djevice Marije.

Između ostaloga, u homiliji je istaknuo: „Jako je važno, drage sestre i braćo, da mi osobno razgovaramo s Bogom, na svoj način, na hrvatskom, na njemačkom, na našim dijalektima, našim riječima. Gospodin sve razumije.“

„Es ist ganz wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dass wir ganz persönlich mit Gott sprechen, in unserer Weise, in Kroatisch, in Deutsch, in unseren Dialekten, mit unseren Worten. Der Herr versteht alles.“

Pozvao je sve, osobito mlade, da svjedoče svoju vjeru. „Svjedočimo. Lijepo je ovdje vidjeti tako puno mladih ljudi. Vi ste skupa s drugom djecom i mladima, kojima je njemački jezik materinski, u vašim školama. Nemojte se bojati pričati im što činite. Da se ovdje okupljate, da molite, da idete na sakramente, vi ste najbolji apostoli za svoje uzraste, bolji nego ja. Vi znate kakve radosti i kakve brige oni imaju, vi znate kako oni funkcioniraju. Vi možete biti svjedoci. Ne tako što ćete držati velike propovijedi, nego tako što ćete vjerno činiti ono što činite, nastojati biti dobri kršćani, ljubiti Boga, i ljubiti bližnjega, i to ne tajiti. Drage sestre i braćo, to vrijedi za sve nas.“

„Geben wir Zeugnisse. Es ist schön, so viele junge Leute hier zu sehen. Ihr seid zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen deutscher Sprache, in eueren Schulen. Habt keine Angst ihnen zu erzählen, was ihr tut. Das ihr hier seid, dass ihr betet, das ihr zu den Sakramenten geht, ihr seid die besten Apostel für euere Altersstufen, besser als ich. Ihr wisst, was die für Freuden und Sorgen haben, ihr wisst, wie sie ticken. Ihr könnt ihnen Zeugen sein. Nicht, indem man große Predigten hält, sondern indem ihr treu tut, was ihr tut, versucht gute Christen zu sein, Gott zu lieben, und den Nächsten zu lieben, und das nicht verschweigen. Liebe Schwestern und Brüder, das gilt für uns alle.“

Tijekom mise pjevao je zbor pod ravnanjem s. Renate Rapi, a darove su prinosili mladi odjeveni u hrvatske narodne nošnje. Na misi je bio prisutan i generalni konzul Republike Hrvatske u SR Njemačkoj za područje Nordrhein-Westfalen dr. Ivan Bulić te povjerenik u Nadbiskupiji za strane vjernike gosp. Ingbert Mühe, koje je fra Vuk u ime svih pozdravio.

Na koncu mise, voditelj HKM Köln fra Vuk Buljan, na osobit je način zahvalio biskupu Schwaderlappu na posjeti, pozdravivši preko njega i kardinala Rainera Mariju Woelkija. U nastavku donosimo taj zahvalni govor na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Poštovani oče biskupe Dominikus,

Ljudi istinu traže. O njoj govore i uvjereni su da istinu govore. Ne možemo, a ne postavit pitanje: Ako je istina sve ono što svatko od nas govori i misli, kako to da se toliko u svojim pogledima i stavovima razilazimo; kako to da se onda toliko uvuklo u društvo, među ljude netrpeljivosti, nepodnošljivosti, pa čak i mržnje? Očito, čim je prisutna, bilo u nama bilo u društvu, tolika netrpeljivost, pogotovo čim je prisutna mržnja, ne radi se o nikakvom traženju ili govorenju istine, nego se radi o namećanju svojih stavova i želja drugome. A kad se to ne uspije, onda od strane „moćnijih, jačih, bogatijih” nastupa progon slabijih i nezaštićenijih.

Žrtva takve „istinoljubivosti” bio je Isus Krist, a s njime, ne samo njegovi učenici, nego i milijarde drugih ljudi. Među žrtvama bio je i blaženi Alojzije Stepinac.

Poštovani oče biskupe, žrtva takve „istinoljubivosti” skupa s našim uzoritim kardinalom Woelki-em, bili ste i Vi, i još uvijek jeste. Stoga smo Vas pozvali, kako bi Vam rekli: Niste sami i ne klonite duhom! Ovdje ste svoji sa svojima, i na svome!

Naš generalni konzul za Nordrhein-Westfalen, dr. Ivan Bulić, rado nam se pridružio kako bi Vam i on sa svoje strane iskazao podršku. Od srca mu hvala.

Na osobit način hvala Vama, oče biskupe, a preko Vas i našem uzoritom kardinalu Woelki-ju, što ne dopuštate da takozvana „istinoljubivost” vodi Crkvu u sukob s Crkvom, nego što se trudite naviještati Krista, Istinu, koji želi i čini Crkvu jednom i jedinstvenom. Bog Vam pomogao na tom putu ustrajat. Dok Vam to želimo istodobno govorimo: S Vama i našim kardinalom Woelkij-jem vjernici su Hrvatske katoličke misije Köln. I to će ostat. Živjeli nam!“

Hochwürdigster Herr Bischof Dominikus,

der Mensch ist auf der Suche nach der Wahrheit. Wir sprechen über die Wahrheit und sind überzeugt davon, diese auch auszusprechen. Doch wir müssen uns folgende Frage stellen: Wenn alles, was wir denken und von uns geben der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass sich unsere Ansichten und Meinungen so grundlegend unterscheiden? Wie kann es sein, dass zwischenmenschliche Beziehungen und die Gesellschaft als Ganzes von so viel Missverständnis, Intoleranz und sogar Hass geplagt sind?

Wenn das der Fall ist, dann geht es offensichtlich nicht darum, die Wahrheit zu suchen oder auszusprechen, sondern darum, die eigene, “sogenannte Wahrheit” dem Anderen aufzuzwingen. Und wenn das nicht gelingt, dann übt der “Stärkere, Reichere und Mächtigere” Druck auf den Schwächeren und Schutzlosen aus und verfolgt ihn.

Auch Jesus Christus war Opfer solch einer Suche nach der “sogenannten Wahrheit” und mit Ihm nicht nur seine Jünger und Anhänger, sondern auch unzählige andere Menschen. Zu diesen Opfern gehörte auch der Selige Alojzije Stepinac.

Hochwürdigster Bischof, auch Sie waren mit Kardinal Woelki Opfer der Suche nach der “sogenannten Wahrheit” und sind es noch immer. Aus diesem Grund haben wir Sie zu uns eingeladen um Ihnen zu sagen: Sie sind nicht alleine! Verlieren Sie nicht den Mut und bleiben Sie stark. Unter uns sind Sie mit Ihresgleichen.

Unser kroatischer Generalkonsul für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, dr. Ivan Bulic hat sich uns mit großer Freude angeschlossen, um seiner Unterstützung Ausdruck zu verleihen. Dafür bedanken wir uns bei Ihm von ganzem Herzen.

Ein besonderer Dank gilt Ihnen, hochwürdigster Bischof sowie unserem Kardinal Woelki dafür, dass Sie nicht zulassen, dass die “sogenannte Suche nach der Wahrheit” zu einem innerkirchlichen Konflikt führt, sondern Sie darauf bedacht sind, die einzige Wahrheit zu verkünden – Jesus Christus, der die Kirche einheitlich und einzigartig macht. Möge Gott Ihnen auf diesem Weg Kraft geben.

Zum Schluss möchten wir Ihnen sagen: Die Gläubigen der Kroatischen Katholischen Mission Köln stehen Seite an Seite mit Ihnen und mit Kardinal Woelki – und das wird auch so bleiben.

Seien und bleiben Sie behütet und gesegnet!“

A.J./ I.R.

www.hkm-koeln.de