Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Poezija: Moja mater

                 Majci Ruži

Moja je mater čvrsta ka stina,
ka kamen živac u očima,
moja je mater s okusom soli
i kada pati, ona voli.

Uvik je taka, ne da se kiši
i kada pati, ona tiši
i nosi komad kruva na dlanu,
radosti joj u oči stanu.

I samo dobro želi i moli
i kad je studen i kada boli.
Moja je mater čvrsta ka stina,
ka jasno svitlo u noćima.

Adolf Polegubić