Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Peta uskrsna nedjelja – B – 02.05.2021. – POTICAJI ZA RAZMIŠLJANJE UZ MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: Dj 9,26-31

Savao je postao Pavao. Progonitelj je postao navjestitelj. Savlova prošlost ipak nije izbrisana. Sadašnjeg Pavla bije glas Savla. Zajednica ima opravdani strah i negativno iskustvo. Plaši se i boji i zato Pavao doživljava strašne neugodnosti. Svjedočenje uglednog Barnabe pomaže i Pavlu i zajednici. Pavao je morao prebroditi nepovjerenje zajednice da bi postao prvi njezin propovjednik. Onaj koga su se strašili postao je neustrašivi širitelj Radosne vijesti na radost i ponos zajednice.

Što ti pobuđeješ u zajednici: strah ili radost? Jesi li ustrajan kad te bije loš glas? Imaš li nekog Barnabu koji će pomoći tebi i zajednici? Jesi li ti Barnaba drugima?

Drugo čitanje: 1 Iv 3,18-24

Vjera bez djela je mrtva a ljubav bez djela nije prava. Tvoja djela potvrđuju tvoju vjeru i ljubav. Prave ljubavi nema bez istine koju svjedoče zapovijedi. Vjera je put istine u ljubavi. Istina hladi ljubav a ljubav grije istinu. Odnos istine i ljubavi je isti kao uma (razuma) i srca. Preko istine se srce uzdiže prema razumu i zapovijedima a ljubavlju se razum spušta prema srcu i djelima. Gola istina bez ljubavi ubija a ljubav bez istine nije prava. Ljubav je kraljica svih kreposti, ispunjenje zakona i proroka, izvor vjere i nade, put istine, vrata svetohraništa, istinski trs. Stoga ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe. Zato je ljubav bez djela mrtva. Savao je djelima ljubavi dokazao da se istinski promijenio i postao Pavao. A ti?

Evanđelje: Iv 15,1-8

Slikom trsa i loze Isus sažima svoju oporuku. Otac je vinogradar: Isus je trs a mi smo loze. Otac se brine o lozama na Trsu. On čisti i obrezuje loze i siječe one koje su se osušile, kako bi one druge donijele svoj rod i plod. Loza ne čisti samu sebe a da bi rodila mora biti očišćena i životno povezana (nakalamljena) s Trsom. Trs joj daje životni sok i život preko pupoljaka, listića, malih bobica i zrelog grožđa do ukusnog vina. Trs se dariva lozi a loza svome plodu.

Loza na trsu je vjernik u Kristu – ili donosi plod ili je neplodan. Otac je taj koji čisti i siječe osušene loze. Trs (Isus) je taj koji ti se u ljubavi dariva (posebno u euharistiji) da ne izgubiš životni sok (milost), da se ne osušiš i ne postaneš živi mrtvac. Savao je bio na tom putu sušenja, ali se istinski nakalemio na Krista i donio dobre plodove. A ti, što čekaš?

Mons. prof. dr. Niko Ikić, voditelj HKZ Ulm i HKZ Ehingen