Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

PARIŠKA IZJAVA EUROPSKIH INTELEKTUALACA: „Europa u koju možemo vjerovati“

S pravom volimo svoje domovine te nastojimo prenijeti na našu djecu sve što je plemenito što smo i sami primili iz naše baštine, ističe se u Pariškoj izjavi.

Pariška izjava naslovljena „Europa u koju možemo vjerovati“ u Hrvatskoj nije naišla na veći odjek u javnosti i medijima. No, to ne govori ništa o njezinoj pravoj velikoj vrijednosti. Ne ulazeći posebno u pitanje i analitički odgovor na to tko ju je sve potpisao, dovoljno je navesti da su potpisnici dvanaest europskih mislilaca – mudraca 22. stoljeća. U samo 36 točaka jasno su i neprijeporno definirali put kojim bi Europa morala ići ako želi očuvati svoje vrednote koje taj – kako si Europa tepa – „Stari kontinent“ odlikuje u odnosu na druge kontinente i kojima bi zapravo trebao u mnogo čemu biti i putokaz onima koji nemaju iskustva slič­na onima europskima — u dobru i zlu. Izjava je napisana u povodu 50. obljet­nice onoga događaja — zapravo više fenomena — poznatoga kao „šezdesetosma“ i „šezdesetosmaši“. Je li ta „šezdesetosma“ samo pozitivna, kao što se često govori i misli, ili je ona ipak i upitna i prijeporna? Pariška izjava jasno kaže: „famozna 1968.“ nije imala pozitivno nego izrazito negativno značenje i to posebno zato što je rušila staro, ali nije nudila niti je izgradila išta novo.
Pitate li se zašto ova važna Izjava nije bila (i neće vjerojatno niti biti) u središtu javnih rasprava i smatrate li da je ipak medijski prešućena, da ne kažemo cenzurirana, reći ćemo vam da ste u pravu. Razlog? Čini se razvidan: ova Izjava bez oklijevanja i okolišanja odbacuje sve ono što nam se nudi kao europska kulturno-politička paradigma u kojoj se svi, kada nas netko o tome pita, zbunimo kada moramo odgovoriti na pitanje: a koje su to europske vrijednosti; koje to vrednote zastupa današnji Stari kontinent? A ta je Europa „naš dom, drugoga nemamo“ (br.1), piše u prvome broju Izjave, jer „Euro­pa pripada nama i mi pripadamo Europi“, a „dom je mjesto gdje su stvari poznate i gdje se prepoznajemo, koliko god daleko odlutali. To je prava Europa, naša dragocjena i nezamjenjiva civilizacija i kultura“, te se opravdano pitati „ugrožava li nas lažna Europa“ jer sama sebe lažno poima, ona nam oduzima dom, poziva se na pretjerivanja i izobličuje istinske europske kreposti, a pri tome je slijepa za vlastite poroke (br. 2). Europa danas, ističu europski intelektualci, niti je univerzalna niti je zajednica, prema se time hvali: laž­na je Europa utopija i tiranija (br. 3), pa nam je svima dužnost braniti pravu Europu budući da smo zapeli u slijepoj ulici (br. 4), a da bismo to mogli učiniti potrebni su nam solidarnost i građan­ska lojalnost, te traganje za sve većom pravednošću (br.5). „Prihvaćamo da je naša obveza preuzimati odgovornost za budućnost naših društava. Mi nismo pasivni subjekti pod vlaš­ću despota, bili oni sakralni ili sekularni. I nismo podložni neumo­ljivim povijesnim silama. Biti Europljanin znači imati sposobnost političkoga i povijesnoga djelovanja. Mi smo tvorci naše zajedničke sudbine“ (br. 6) jedna je od možda najjačih poruka europskih intelektualaca koji potom pojašnjavaju da je nacionalna država obilježje Europe (br. 7) i pojašnjavaju da je „prava Europa zajednica naroda“, da „imamo svoje jezike, tradicije i granice“, te da smo — unatoč ratovima i sukobima — uvijek „prepoznavali uzajamnu povezanost“. No, zbog toga ne smijemo prihvatiti nametnuto i prisilno jedinstvo carstva (br. 8), nego si moramo priznati da je kršćanstvo poticalo kulturno jedinstvo Europe (br.9).

Prava je Europa kršćanska

„Prava je Europa prožeta kršćan­stvom“ (br. 9), te ona potvrđuje „jednako dostojanstvo svakoga pojedinca, bez obzira  na spol, status ili rasu. I to je izraslo iz naših kršćanskih korijena“ (br. 10), čiji su plod plemenite kreposti kao što su poštenje, suosjećanje, milosrđe, opraštanje, mirotvorstvo, dob­ročinstvo i mnoga druga kao što su —vjernost. Kršćanstvo je potpuno promijenilo i odnos između muškarca i žene, jer je promicalo i promiče ljubav i uzajamnu vjernost, koja dovodi do sebedarja, a ono je „još jedan kršćanski obol Europi kakvu volimo“ (br. 10). Ona, isto tako, crpi nadahnuće iz klasične tradicije — iz Grčke i Rima (br. 11), te se mora voditi računa o tome da je ona zajednički projekt koji mora voditi računa o svojoj baštini (br.12), kako bi se spriječio gubitak doma na koji upozoravaju europski intelektualci (br.13) i to u Europi u kojoj prevladava lažna sloboda (br. 14), u kojoj se širi individualizam, osamljenost i besciljnost (br.15), u kojoj je multikulturalizam nemoguće ostvariti (br.16), u kojoj jača tehno­kratska tiranija (br.19), pa je stoga lažna Europa i krhka i nemoćna (br. 20), a elite se arogantno hvale svojim krepostima (br. 22), premda su odgovorne što se uvriježila kultura odbacivanja svega što je Europi vlastito (br. 21). No, alter­nativa postoji i sve je veći skepticizam potpuno opravdan (br. 23) i moramo se osloboditi tiranije lažne Europe, moramo izbjegavati surogat religiju, jer „djelo obnove započinje s teološkom spoznajom samih sebe“ (br.24), odre­k­nućem od lažljiva govora „koji bježi od odgovornosti i pomaže ideološkoj ma­nipulaciji“, te moramo obnoviti is­tinski liberalizam, što neće biti moguće bez odgovornih državnika (br. 26) i bez obnove nacionalnoga jedinstva i solidarnosti koji imaju posebni „krš­ćanski pečat“ (br. 27), njegujući „žive demokratske sustave“ i zauzeti se za zdravu hijerarhiju jer ona „promiče društveno blagostanje“ (br. 29), kao i za moralnu kulturu „kako bi se ljudi usmjeravali kreposnome životu“: „Kultura dostojanstva razvija se iz pristojnosti i izvršavanja dužnosti na našim životnim postajama“ (br. 30), tržište treba urediti prema druš­tvenim ciljevima (br. 31), a odgoj i obrazovanje reformirati jer „naša sveu­čilišta prečesto izdaju našu kulturnu baštinu“ (br. 32). U svemu su tome brak i obitelj s dje­com presudni (br. 33), bez osla­njanja na „plitke slogane i emocionalne apele koji unose podjelu“ (br. 34). Odgovorna alternativa „umjetnoj i bezdušnoj solidarnosti obje­­dinjenoga tržišta, tran­snacionalnoj biro­kraciji i površnoj zabavi“ prava je Europa jer „kruh i igre nisu dovoljni“ (br. 35). I za tu pravu Europu moramo svi preuzeti odgovornost na koju nas europski intelektualci iz Belgije, Češke, Francuske, Mađar­ske, Nizo­zem­ske, Njemačke, Polj­ske, Španjolske i Ujedinjenog Kraljev­stva u završnom br. 36 „Pariške izjave“ pozivaju riječima: „S pravom volimo svoje domovine te nas­tojimo prenijeti na našu djecu sve što je plemenito što smo i sami primili iz naše baštine. Kao Europljani, dijelimo zajedničku baštinu, a ta nas baština poziva da u miru zajedno živimo kao Europa nacija. Obnovimo nacionalni su­vere­nitet i ponovno otkrijmo dostojanstvo zajedničke političke odgovornosti za budućnost Europe.“ M. K.

Živa zajednica, br. 3-4/2018.