Nadbiskup Eterović u pozdravnim riječima na jesenskom zasjedanju Njemačke biskupske konferencije u Wiesbadenu rekao je kako je “ta predodžba u međuvremenu pala u zaborav čak i u nekim crkvenim krugovima”, dok se istodobno “širi dijelom čak suprotna predodžba o čovjeku i njegovu biću”.