Zagreb: Na panelu Iseljavanje I. o iseljavanju u Njemačku

Foto: Ivan Ojdanić

„Najpogubniji je hrvatski iseljenički val u Njemačku nastao ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine. Tada u velikom broju iseljavaju mlade obitelji s djecom, što se uvelike negativno odražava na demografsko stanje u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini”, istaknuo je u izlaganju dr. Adolf Polegubić govoreći o iseljavanju hrvatskih državljana u Njemačku na VI. hrvatskom socijalnom tjednu u Zagrebu.

U izlaganju se služio aktualnim podatcima njemačke Savezne statističke službe iz Wiesbadena te statistikama Katoličke Crkve u Njemačkoj pa je između ostaloga, napomenuo da je sa stanjem 31. 12. 2020. u Njemačkoj 426. 845 tisuća hrvatskih državljana, a to je u odnosu na 201o. godinu više za za 206.646 . Naime, 31.12.2010. ih je bilo 220.199.

Istaknuo je da danas u Njemačkoj djeluje 97 hrvatskih katoličkih misija i zajednica. Ne smije se zaboraviti i na višeslojnost Hrvata u Njemačkoj s obzirom na više hrvatskih naraštaja koji danas žive i djeluju u toj zemlji. U zaključnom dijelu donesene su prognoze mogućeg djelovanja Hrvata u Njemačkoj u budućnosti.

„Što će se dogoditi kad u Njemačkoj ne bude dovoljno hrvatskog pastoralnog osoblja? Hoće li se Hrvati u budućnosti uspješno integrirati u njemačko društvo ili će nestati u asimilaciji? Sve su to izazovi o kojima bi trebalo voditi računa već sada, kako sutra ne bi bilo kasno. Očekuje se više potpore od matičnih država, RH i BiH, i od domovinske Crkve”, istaknuo je dr. Polegubić te naglasio da je dobro da se organiziraju ovakvi skupovi i traže rješenja, s čime se trebalo početi puno ranije.

Panel Iseljavanje I. održan je u sklopu Šestog hrvatskog socijalnog tjedna u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve u Zagrebu u subotu, 23. listopada u zgradi Hrvatske biskupske konferencije. (IKA/A.P.)