Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

München: Treći ciklus tribina za odrasle

Župa München organizirala je treći ciklus tribina za odrasle članove najveće hrvatske zajednice u inozemstvu, koje za cilj imaju bolje upoznavanje katoličke vjere.

Susreti za odrasle prigoda su za evangelizacijsko djelovanje, koje se u vremenu brzih promjena pokazuje iznimno važnim i nužnim. Rad s odraslima i njihov rast u vjeri temelj je katehetskog djelovanja, koje donosi mnogovrsne plodove u svakodnevnom bračnom i obiteljskom životu.

Tema trećeg ciklusa tribina za odrasle bila je „Brak i obitelj“, što se pokazuje jako aktualnim, s obzirom da brak i obitelj čine jezgru Crkve i društva. Tribine su se održavale jednom mjesečno u kapelici bl. Alojzija Stepinca, prema sljedećem rasporedu: 1) euharistijsko slavlje, 2) predavanje, 3) klanjanje (mogućnost za razgovor i svetu ispovijed). Započele su u mjesecu listopadu 2017. god., a do sada je održano osam tribina koje su obrađivale pastoralne, moralne, psihološke i pravne aspekte ljudske osobe, braka i obitelji (Uvodno predavanje, Čovjek – muško i žensko, Krepost ljubavi, Ženidba, Obiteljski dom, Ljubav i plodnost, Djevičanstvo i Neka neredovita stanja). Za lipanj ostaje zadnje predavanje, čime će biti završen ciklus tribina za godinu 2017./18.

Projekt su pokrenuli franjevci koji pastoralno skrbe o hrvatskim katolicima u Münchenu i okolici, koji održavaju i redovite kateheze za djecu i mlade. Uoči novog ciklusa tribina za odrasle bili su tiskani i prigodni letci, kojima se informiralo zainteresirane o početku trećeg katehetskog ciklusa. Gotovo sva predavanja održao je fra Filip Mimica, dušobrižnik u Münchenu, koji je u mjesečne tribine uključio i nekoliko župnih zajednica. Među njima valja istaknuti Franjevačku mladež, koja zajedno sa svećenicima priprema i animira susrete. Predavanje o neredovitim stanjima u braku i obitelji 19. svibnja 2018. god. održao je fra Šimun Markulin, doktorand na Alfonsijanskoj akademiji u Rimu.

Tribine su okupljale oko 300 župljana, koji su redovito i pažljivo sudjelovali u višesatnom programu iz mjeseca u mjesec. Za vrijeme tribina mnogi su iskoristili mogućnost za duhovni razgovor i slavlje sakramenta ispovijedi. Naime, za vrijeme klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu, nekoliko svećenika bilo je na raspolaganju za susrete s tolikim muškarcima i ženama, koji su još jednom svjetlom evanđeoskog nauka željeli obasjati životne radosti i nade, kao i vlastite tuge i žalosti. Dobra posjećenost i aktivno sudjelovanje mnogih bračnih parova i obitelji dobar je pokazatelj uspješnosti trećeg ciklusa tribina za odrasle, koje će i dalje biti sastavni dio pastoralne ponude u Hrvatskoj katoličkoj župi München.