Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

MOSTAR: Priopćenje sa 72. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 20. i 21. ožujka u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru održala je svoje 72. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije BiH i biskup križevački mons. Nikola Kekić, delegat Hrvatske biskupske konferencije.

S biskupima se susreo i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Luigi Pezzuto koji je prenio ohrabrenje Svete Stolice te kazao da duboko cijeni sveukupno djelovanje biskupa zajedno s njihovim suradnicima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjernicima zauzetim za krajevnu Crkvu u Bosni i Hercegovini.
Nakon što su na nedavnom susretu s članovima Hrvatske biskupske konferencije pobliže informirani s tijekom rasprave o Istanbulskoj konvenciji, biskupi izražavaju žaljenje što je ta konvencija usvojena u Bosni i Hercegovini bez šire rasprave u koju bi bile uključene također Crkve i vjerske zajednice. Daju potporu braći u biskupstvu u Republici Hrvatskoj i svim ljudima koji se zalažu za istinsko vrjednovanje života, obitelji i bračnog zajedništva muškarca i žene na temeljima naravnog zakona i Božje objave.

U svojstvu predsjednika pojedinih vijeća i komisija Biskupske konferencije BiH, biskupi su iznijeli godišnja izvješća o djelovanju ovih tijela u 2017. godini. Tako su, između ostalog, upoznati s temama Šestoga studijskog dana za odgojitelje u bogoslovnim i malim sjemeništima u Bosni i Hercegovini održanog 11. studenoga 2017. u Sarajevu. Informirani su i o ekumenskim i međureligijskim događanjima organiziranim na inicijativu Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH. Saslušali su i izvješće o radu Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju BK BiH i prijedloge za doradu plana i programa župne kateheze i upoznati s pripremama za završnu Vjeronaučnu olimpijadu koja će se održati 25. travnja 2018. u Livnu. Na temelju izvješća Vijeća za kler BK BiH, biskupi su dogovorili teme za Peti međudekanski susret BiH koji će se održati 26. travnja 2018. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku.
Kroz godišnje izvješće o radu Pedagoškog vijeća katoličkih Škola za Europu, biskupi su upoznati o inicijativama, smjernicama, odlukama i poduzetim mjerama i aktivnostima s ciljem inoviranja i unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u sustavu katoličkih škola. Iz izvješća o radu Odbora za mlade BK BiH informirani su o brojnim inicijativama i akcijama na planu pastorala mladih te o pripravi za održavanje III. Nacionalne konferencije o pastoralu mladih u Bosni i Hercegovini u Banjoj Luci. Odobrili su Pravilnik Ureda za mlade Biskupske konferencije BiH. Pošto su saslušali izvješće Vijeća za laike i za obitelj, biskupi potiču sve članove biskupijskih zajednica da promiču obitelj i budu otvorene za život jer time daju nemjerljiv doprinos obnovi Crkve, naroda i društva u cjelini. Podržali su inicijativu spomenutih vijeća za organiziranje susreta obitelji na razini Biskupske konferencije BiH.

U okviru izvješća o radu Komisije za nauk vjere, članovi BK BiH upoznati su s glavnim naglascima u „Pismu ‚Placuit Deo‘ biskupima Katoličke Crkve o nekim aspektima kršćanskoga spasenja“ koje je Kongregacija za nauk vjere predstavila javnosti u Rimu 1. ožujka 2018. Kroz godišnje izvješće Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH informirani su, između ostalog, da je Stručno tijelo za prijenos liturgijskih slavlja BK BiH izradilo kalendar crkvenih događanja na području BiH, koja će biti predložena medijskim kućama za izravan prijenos ili informativno praćenje. Taj kalendar će uskoro biti objavljen i dostupan svima preko Katoličke tiskovne agencije BK BiH. Saslušavši izvješće o radu Vijeća za liturgiju BK BiH, biskupi su dali potrebne smjernice za pojedine konkretne akcije u suradnji s mjerodavnim tijelima Hrvatske biskupske konferencije.

Svjesni važnosti misijskog djelovanja Crkve te molitvene i svake druge potpore misionarima i misionarkama, a osobito potrebe buđenja svijesti za odlazak u misijska područja, biskupi su posebnu pozornost posvetili godišnjem izvješću o radu Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Potiču osobito župnike i druge pastoralne djelatnike na širenje misijskog lista „Radosna vijest“ te uključivanje što većeg broja vjernika u razne karitativne akcije kojima se gaji misijski duh i ostvaruje duhovna povezanost s onima koji su svoj život posvetili pastoralnom djelovanju u dalekim zemljama.
Biskupi su za predsjednika Odbora za mlade BK BiH izabrali mons. Marka Semrena, pomoćnog biskupa banjolučkog, kao svog delegata na XV. redovitom zasjedanju Biskupske Sinode koja će se održati od 3. do 28. listopada 2018. u Rimu.

Saslušavši izvješće i prijedloge Komisije Justitia et pax BK BiH, biskupi su raspravljali o aktualnoj vrlo složenoj društveno-političkoj situaciji. Pozivaju i potiču sve političke i društvene strukture da u središte svojih nastojanja stave čovjeka kojem treba služiti svaki sustav i svaka institucija promičući njegovo dostojanstvo i sva osnovna ljudska prava i slobode. Ohrabruju sve da se okrenu izgradnji društva u kojem će svakom čovjeku i svakom narodu u cijeloj Bosni i Hercegovini biti priznato i poštivano pravo na vlastiti identitet jer je to temeljni preduvjet za izgradnju suživota u različitosti. Potiču članove svojih biskupijskih zajednica na usrdnu molitvu za ostvarenje Kristova mira ponajprije u srcima, obiteljima i zajednicama u duhu priprave za Vazmeno slavlje koje vjernički pogled usmjerava prema vječnom spasenju i izgradnji Božjega kraljevstva mira i pravde u dušama i među ljudima.

Biskupi su, 19. ožujka, na svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, sudjelovali na zajedničkom euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Predsjedao je kardinal Puljić, a prigodnu propovijed izrekao je biskup Kekić. (IKA/KTA)