Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Mons. Fabijan Svalina u Srijemskoj Mitrovici zaređen za biskupa