Mile Prpa: Molitva sv. Koroni

O, Sveta Korono, mučenice i zagovornice pred Bogom, moli za nas i zaštiti nas u ovoj dolini suza od nevidljivih sila mraka koje po cijelom svijetu siju smrt pod tvojim svetim imenom.

O, Sveta Korono, svjetlosnim prstenom tvog imena opasano je Sunce, pokreni taj krug svjetlosti neka nas rasvijetli u našim dušama, a posebno da zaštiti i naša tijela od bolesti opakog koronavirusa. Neka pred Bogom, Tvojom molitvom, nevidljive sile zla budu poražene od te silne Božje svjetlosti.
O, Sveta Korono, zaštitnice od svih mogućih epidemija, već dvije tisuće godina, Ti zaustavljaš te opake bolesti, pomogni nam i danas u našoj teškoj kušnji.

O Sveta Korono, skini obruče zla koji su sa svih strana zlokobno opasali cijeli svijet, i ponovno uz Božju pomoć, opasaj cijelo čovječanstvo presjajnim prstenom Božje mudrosti.

O, Svetice Korono, narod te se sijeća u velikim nevoljama, pomogni nam svojim zagovorom pred Bogom, da od sve Božje djece
ukloni opaku smrtnu opasnost koja se na nas sve nadvila.
Kako danas, tako i u vijeke vjekova.

Corona Christi Zagreb, 17. 03. 2020

Mile Prpa

Napomena:

Sveta Corona (Korona) je kršćanska mučenica. Rođena je oko 160 godine u Egiptu, a zbog vjernosti vjeri umorena je u Siriji. Zaštitnica je od epidemije, a po njoj je austrijski novac kruna dobio ime jer se štuje i kao zaštitnica novca i čuvara blaga.