Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

LIMBURG: PREMINUO DR. ERNST LEUNINGER, POČASNI KANONIK VRHBOSANSKI – Život u službi slabih i nevoljnih

Počasni kanonik vrhbosanski i svećenik biskupije Limburg dr. Ernst Leuninger preminuo je 9. lipnja 2018. u dobi od 84 godine. Zadušnica za pokojnika bit će u petak, 15. lipnja u 14.30 sati u katedrali u Limburgu. Nakon toga bit će ukop na kanoničkom groblju. Svećenici i đakoni su pozvani na ispraćaj u liturgijskoj korskoj odjeći, prenosi portal nedjelja.ba.

Prečasni Leuninger rođen je 5. studenoga 1933. u Ossendorfu kod Kölna. Nakon studija teologije na filozofsko-teološkoj visokoj školi Sant Georgen i na sveučilištu u Münchenu biskup dr. Wilhelm Kempf zaredio ga je za svećenika 8. prosinca 1959. Poslije jednogodišnjeg pastoralnog praktikuma koji je proveo u katedralnoj župi Wetzler, Leuninger je djelovao kao kapelan u župama Lorch, Wetzlar-Niedergirmes i Sv. Bernarda u Frankfurtu. Nakon toga bio je imenovan regionalnim dušobrižnikom za mlade u Rheingau 18. travnja 1966., a uz to od 1. siječnja 1968. duhovnim asistentom karitativnog rada u okrugu Rheingau.

U veljači 1970. biskup mu je u Ordinarijatu povjerio referat za pastoral u biskupiji, te ga je imenovao članom konzultorom Ordinarijata. Kasnije, prilikom reorganizacije Biskupskog ordinarijata, bio je postavljen vikarom odjela temeljnog dušobrižništva, današnjeg odjela za pastoralne službe u biskupiji. U to je vrijeme bio i član svećeničkog vijeća, personalne službe, konferencije voditelja odjela u Ordinarijatu, plenarne konferencije u Ordinarijatu i vijeća za biskupijski crkveni porez, zatim ravnatelj djela Sv. Bonifacija (Bonifatiuswerk) u biskupiji Limburg, te od 1977. sinodalni ispitivač. Od 1979. preuzeo je odjel rada s odraslima.

U vremenu od 1982. do 2004. Leuninger je bio angažiran i na drugim poslovima u biskupiji. Bio je dijecezanski predsjednik knjižničarskoga rada u biskupiji, dijecezanski predsjednik Katoličkog radničkog pokreta (Katholische Arbeiterbewegung – KAB) u dijecezanskom savezu Limburg, kao i rektor crkve u Nothgottesu.

Nakon više od 28 godina rada u biskupijskoj službi Ernst Leuninger je otišao u mirovinu 1. srpnja 1998.

Središte svoga rada pokojnik je usmjerio na znanstvenu djelatnost. Doktorat iz teologije postigao je u srpnju 1980., a habilitirao je u svibnju 1985. iz područja socijalnog nauka Crkve. Nakon toga je od 1987. kao honorarni profesor držao redovito predavanja na Visokoj teološkoj školi kod palotinaca u Vallendaru, te je sve do 2001. bio aktivan u nastavi i u znanstvenom radu.

Leuninger se čitav život zauzimao za siromašne i slabe. On je skupa sa svojim bratom Herbertom Leuningerom 1998. primio nagradu Walter Dirks. Predsjednik Savezne republike Njemačke dodijelio mu je 2010. Bundesverdienstkreuz (najveći orden koji dodjeljuje predsjednik pojedincima) za zasluge.

Kao povjerenik biskupa dr. Franza Kamphausa za Bosnu i Kosovo zauzimao se za izgradnju i obnovu kuća i crkava na ovim područjima, te je organizirao uspješne projekte prikupljanje sredstava pod nazivom Ovce za Bosnu i Krave za Kosovo. Za svoj izvrsni rad godine 1999. vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić imenovao ga je počasnim kanonikom Stolnoga kaptola vrhbosanskoga. Nakon vršenja brojnih dužnosti u svojoj biskupiji bio je imenovan počasnim kanonikom u Limburgu 2000.

Biskupija Limburg; prijevod s njemačkog Pavo Jurišić

www.ktabkbih.net