Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

KNJIGA »OSOBA, ETIKA I NACIJA« – Humanizam o. Franje Hijacinta Eterovića

U iznimno važnoj biblioteci Glasa Koncila »Hrvatska katolička baština 20. stoljeća«, kao 32. knjiga objavljen je svezak »Osoba, etika i nacija« koji uz uvodnu studiju, koju je napisao dominikanac fr. Domagoj A. Polanščak, donosi izbor iz rasprava, studija i članaka dominikanca Franje Hijacinta Eterovića (1913. – 1981.), filozofa, teologa, sveučilišnoga profesora, pastoralnoga i kulturnoga djelatnika, putopisca, urednika, enciklopedista i publicista.

Eterović je djelovao u domovini do 1947., kad je ugrožen od komunističkoga režima napustio Hrvatsku i otišao najprije u Španjolsku, a zatim u Sjedinjene Američke Države gdje je u chicaškom dominikanskom samostanu preminuo 29. listopada 1981. godine. Nakon priređivačeva uvodnoga eseja u knjizi su doneseni tekstovi o. Eterovića, koji je u inozemstvu promicao istinu o hrvatskom narodu i razvio široku pastoralnu, znanstvenu, sveučilišnu, publicističku i kulturnu djelatnost.

Eterovićevi su tekstovi raspoređeni u tri tematske cjeline: »Osoba« – obuhvaća članke koji govore o problemu ljudske slobode i sreće te o kršćanstvu kao jedinstvenom odgovoru na povijesne stranputice ljudskoga duha; »Etika« – donosi tekstove koji zastupaju ideju (nad)naravnoga zakona i naravnoga prava kao temelja obnove modernoga čovjeka, radnika, društva i države; »Nacija« – izbor iz tekstova koji govore o graničnim pojmovima nacionalizma i domoljublja, nadnacionalnim vrijednostima kršćanskoga univerzalizma i međunarodne suradnje, etičkom nasljeđu hrvatskoga naroda te mukotrpnom i kontroverznom ozbiljenju njegova državotvornoga potencijala.

Knjiga donosi i Eterovićev životopis, bibliografiju i literaturu. (www.glas-koncila.hr)