Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

KNJIGA: Objavljen Hrvatski iseljenički zbornik 2023.

Slika: www.matis.hr

Iz tiska je izišao novi svezak Hrvatskog iseljeničkog zbornika 2023. u kojemu su ključni tematski impulsi održivi povratak, dvojezično obrazovanje i transfer znanja.

Sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku Hrvatski iseljenički zbornik ima osam tematskih cjelina –  naslovljenih „Znaci vremena“, „Kroatistički obzori“, „Baština“, „Mostovi“, „Povjesnica“, „Duhovnost“, „Znanost“ te „Nove knjige“. Građa je raspoređena na 440 stranica i ilustrirana s 110 fotografija. Simbolično, u čast ulaska Republike Hrvatske u Schengen i europodručje – naslovnicu ovogodišnjega sveska Matičina ljetopisa krase naše eurokovanice oblikovane u skladu s hrvatskom novčarskom tradicijom.

U građi novoga sveska Hrvatskog iseljeničkog zbornika 2023, zasebna tematska cjelina je Duhovnost koja redovito donosi stvaralaštvo kršćanskoga nadahnuća u hrvatskoj dijaspori, prema izboru urednice Vesne Kukavice. Esejistica iz Mađarske Branka Pavić Blažetin piše prvu istraživačku studiju o tjedniku Mađarskih Hrvata „Hrvatskom glasniku“ kao postojanom čuvaru vjerskog identiteta Hrvata u Mađarskoj. Publicisti iz Švicarske Tihomir Nuić i Mate Sušac u tekstu pod naslovom „Izgon i nezaslužena trauma našeg emigranta mladog svećenika iz Švicarske“ analiziraju zašto je svećenik i prevoditelj Kruno Pandžić kasnih tridesetih godina 20. stoljeća izgnan iz Švicarske.

Radost življenja suvremenih hrvatskih migranata u novom zavičaju u pratnji svojih župnika opisuje novinarka Marija Belošević – temeljem vjerske i kulturne prakse Hrvatske katoličke zajednice bl. Jakova Zadranina – Göppingen i Hrvatske katoličke zajednice sv. Leopolda Bogdana Mandića – Geislingen.

Među povijesnim temama u Hrvatskom iseljeničkom zborniku može se pročitati i opsežna studija „Doprinos kanadskih Hrvata stvaranju, međunarodnom priznanju i obrani Republike Hrvatske“ netom diplomirane povjesničarke Ive Kajfeš.

Povjesničar i profesor s Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta dr. sc. Ivica Miškulin u Hrvatskom iseljeničkom zborniku ima dva rada, od kojih je jedan posvećen stotoj obljetnici rođenja utemeljitelja hrvatske države dr. sc. Franje Tuđmana i drugi pod znakovitim naslovom „Banket u Clevelandu: o sjevernoameričkoj turneji Dinama 1971.“.

Hrvatski iseljenički zbornik izdaje Hrvatska matica iseljenika.

www.ika.hr