Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Knjiga dr. sc. Dinka Aračića u izdanju Službe Božje: „Marija, znak nade u Kristu

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja u biblioteci Službe Božje – knjiga br. 69 – objavila je knjigu autora dr. sc. Dinka Aračića pod naslovom: Marija, znak nade u Kristu. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Mladen Parlov, doc. dr. sc. Boris Vulić te fra Petar Lubina. Knjiga predstavlja obogaćenje u našoj teološkoj i mariološkoj suvremenoj literaturi. Knjiga je tvrdog uveza, 211 stranica, te se može nabaviti kod izdavača.

„Knjigom Marija, znak nade u Kristu, autor nastoji iščitati lik i poslanje bl. Djevice Marije pod vidom kreposti nade. Poticaj mu je došao od Drugog vatikanskog koncila koji je predstavio Mariju kao „znak pouzdane nade i utjehe putujućem Božjem narodu“ (LG 68), kao i od teologije nade koja se je razvila 70-tih godina prošlog stoljeća. Autor se je opredijelio za zrenik nade, budući da je nada, ‚zajedničko dobro svim ljudima koja čovjeka izdiže iznad onoga što pruža znanost, tehnika i bogatstvo‘. U knjizi Marija, znak nade u Kristu hrvatska je javnost dobila iznimnu djelo koje predstavlja obogaćenje ne samo hrvatske teološke misli nego i obogaćenje hrvatske pisane riječi te hrvatske kulture“, ističe u recenzent knjige prof. dr. Mladen Parlov.

Drugi recenzent dr. Boris Vulić kaže da knjiga „dolazi kao vrijedan prilog teološkoj mariologiji, odnosno dovoljno ozbiljnome i prikladno postavljenom promišljanju o Blaženoj Djevici Mariji u otajstvu Krista i Crkve, kao nužnoj grani teologije i pastorala. Konačna pozadina ovoga rukopisa je (velika) nada kao teologalna krepost, kao Božji dar čovjeku, a njegova temeljna teza je da je Marija iz Nazareta jedinstveni putokaz nade prema spasenjskom dobru kojemu se Kristova Crkva nada. Dinko je Aračić širem krugu čitatelja poznat kao teolog koji s posebnom vjerničkom pozornošću i znanstvenom ozbiljnošću pristupa marijanskim i mariološkim temama. Ovim svojim djelom na zanimljiv i aktualan način, posebno za naše hrvatske prilike, ‚pretače‘ rezultate svoga zauzetog teološkog istraživanja.“ (IKA)