Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

KARDINAL PAROLIN: Ova će godina za Papu biti u znaku mladih

Papina reforma Rimske kurije ne tiče se toliko imenovanja, dekreta i strukturalne preraspodjele, nego radije cilja na to da Kurija pomoću novog stava postane pomoćno oruđe Svetoga Oca za naviještanje Radosne vijesti – kazao je Papin državni tajnik, kardinal Pietro Parolin u razgovoru za Radio Vatikan. Reforma koju je papa Franjo predvidio i koju provodi ostvarila je pak pažnje vrijedne korake prema naprijed – napomenuo je kardinal koji pripada takozvanom Vijeću devet kardinala koje priprema reformu za Papu.

Već je prošle godine Sveti Otac u svom govoru Rimskoj kuriji ocrtao trenutno stanje reforme – nastavio je kardinal Parolin – Smatram da u svom govoru, i to je motiv koji se ponavlja u učiteljstvu pape Franje kad je riječ o Kuriji, ne inzistira toliko na strukturalnoj reformi, na usvajanju novih zakona i normi, na imenovanjima, i tako dalje; već se tu radi o dubokom duhu koji treba prožeti svaku reformu Kurije, a to je temeljna dimenzija kršćanskoga života, naime, obraćenje. Riječ je, dakle, o tomu da se osigura da Kurija postane sve više i sve bolja, pa i nadvladavanjem sjena koje bi mogle spriječiti to poslanje, pomoć Papi kako bi se naviještalo Evanđelje, da bi se evangeliziralo današnji svijet – rekao je Papin državni tajnik, dodajući da će i dalje biti konkretnih koraka reforme Kurije. Napomenuo je osim toga da je u tijeku dubinska analiza drugih tijela Svete Stolice koja nisu zahvaćena reformom, ne navodeći nikakve pojedinosti.

Kardinal Parolin se u tom istom intervjuu očitovao i o unutarcrkvenoj kontroverzi oko postsinodalne pobudnice „Amoris laetitia – Radost ljubavi“, kazavši da je taj Papin dokument o braku i obitelji proizašao iz nove paradigme Crkve koju Sveti Otac promiče s mudrošću, oprezom i strpljenjem. Vjerojatno se poteškoće, koje su nastale i koje su u Crkvi i dalje prisutne, ne odnose samo na pojedine vidike sadržaja, nego također na tu promjenu stava na koju nas Papa poziva – kazao je kardinal te nastavio – Svaka promjena sa sobom donosi teškoće, no te se poteškoće trebaju uzeti u obzir i s njima se treba predano suočiti kako bi se pronašli odgovori koji će postati trenuci daljnjeg rasta i produbljenja.

Osim što je „Amoris laetitia“ Crkveni zagrljaj obitelji i njezinih problema, koji doista pomaže utjeloviti Evanđelje u obitelji koja već jest Evanđelje, Evanđelje obitelji, vjerujem da je istovremeno poziv obiteljima da pomognu suradnjom i da doprinesu rastu Crkve – istaknuo je Papin državni tajnik. U 2018. godini će u središtu pažnje kako pape Franje tako i Crkve biti mladi – rekao je kardinal Parolin s pogledom na biskupsku sinodu na temu „Mladi, vjera i razlučivanje zvanja“, koja će započeti u listopadu. Biskupi će se tom prilikom usredotočiti na očekivanja, izazove i nadanja mladih, pa i na njihove slabosti i strahove. Smatram da ono što je inovativno u ovom pristupu jest potraga nove veze Crkve s mladim ljudima, koja je prožeta modelom odgovornosti, ali bez paternalizma – napomenuo je katolički prelat te dodao – Crkva želi doista ući u dijalog sa stvarnošću mladih, želi ih razumjeti te im pomoći. No mladi su istodobno i sami pozvani pitati se što mogu ponuditi Crkvi. U tom je kontekstu Papin državni tajnik citirao Johna Kennedyja, nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji je 1961. godine svojim sunarodnjacima rekao: „Ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas, već pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju“.

To se isto pitanje danas postavlja mladima: kakav prinos mogu dati širenju Radosne vijesti. I vjerujem da će mladi na taj poziv odgovoriti velikodušno i oduševljeno – kazao je kardinal Pietro Parolin. Katolički se prelat osvrnuo i na predstojeći Papin apostolski pohod Čileu i Peruu, napominjući da Sveti Otac ide kao pastir opće Crkve kako bi se susreo s mjesnim Crkvama. Kazao je da je riječ o živim Crkvama, ali koje imaju svoje izazove i probleme, ističući pritom naročito dva. Prvi je izazov autohtonog stanovništva, upućujući na Sinodu o Amazoniji koja bi se trebala održati 2019. godine. Tu se radi o njihovoj ulozi i prinosu pojedinim zemljama i društvima. Sljedeći izazov, o kojem Papa ima snažno mišljenje i na koji se uvijek iznova vraća, jest pitanje korupcije koja sprječava razvoj i nadvladavanje siromaštva i bijede. Mislim da to neće biti jednostavno, no zasigurno će to biti uzbudljivo putovanje – zaključio je kardinal Pietro Parolin, a prenijela KTA BiH.