Iz delegatove Poruke: Posljednje propovijedi bl. Alojzija Stepinca

Dr. Claudia Stahl je sutkinja u Cottbusu i autorica opsežne knjige na njemačkom jeziku „Alojzije Stepinac — Die Biografie“, objavljevljene 2017. u nakladi „Verlag Ferdinand Schöningh GmbH“. Dr. Stahl je učila hrvatski jezik kako bi mogla istraživati autentične originalne dokumente i napisati objektivnu biografiju blaženoga Kardinala na 592 stranice. Početkom veljače je održala zapaženo predavanje na hrvatskom jeziku o posljednjim propovijedima bl. Alojzija Stepinca hrvatskim pastoralnim i socijalnim djelatnicima u pet njemačkih gradova. Pritom je istaknula: „Kardinal Alojzije Stepinac (8. svibnja 1898.—10. veljače 1960.) napisao je i odr­žao između Božića 1959. i Svijećnice 1960. svojih deset pos­ljednjih propovijedi: na Božić — 25. prosinca 1959.; na blagdan sv. Stjepana mučenika 26. prosinca 1959.; na blagdan sv. Ivana apostola — 27. prosinca 1959.; na Silvestrovo 1959.; na Novu godinu 1960.; na blagdan Imena Isusova — 3. siječ­nja 1960.; na blagdan Svete Obitelji — 5. siječnja 1960.; na Bogo­javljenje 6. siječnja 1960.; na blagdan sv. Antuna pustinjaka — 17. siječ­nja 1960. i na Svijećnicu 2. ve­lja­če 1960. Preminuo je osam dana prije svoje posljednje propovijedi. Pos­ljednjih deset propovijedi mogu se opisati kao nesustavna, ali još uvijek primjerena summa theologiae kardinala Stepinca. One sadr­že temeljne motive njegova razmiš­ljanja u zatočeništvu. U propovijedima hrabro i otvoreno kritizira ko­mu­nis­tičku ideologiju i progon Crk­ve u Jugoslaviji. U propovije­di­ma neumorno poziva vjernike na us­trajnost u katoličkoj vjeri i hrabri ih da ostanu vjerni Isusu Kristu i Crk­vi. Nasuprot materijalističkom pogledu komunističkoga druš­tve­nog uređenja, stavio je krš­ćanski pogled na čovjeka i isticao kršćan­ske vrijednosti. Postulator za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca u Zag­rebu planira objaviti tih deset propovijedi na hrvat­skom originalu i u njemačkom prijevodu u 2019. godi­ni.
Blaženi Alojzije Stepinac, moli za nas!

Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat