Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

IZ DELEGATOVE PORUKE: Novi portal „Živa zajednica“

U ponedjeljak, 15. siječnja u 12 sati svečano je u Hrvat­skome dušobrižničkom ure­du u Frankfurtu na Majni pokrenut portal „Živa zajednica“, lista hrvat­skih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koji izlazi od rujna 1978. u izdanju našega Ureda. Ove se godine u rujnu navršava 40 go­dina tiskanog izdanja „Žive zajednice“, a u svjetlu te obljetnice Ured je pokrenuo i portal „Živa zajednica“ — www.zivazajednica.de, kako bi odgovorio suvremenim komunikacijskim izazovima, poglavito za mlađe naraštaje Hrvata katolika u Njemačkoj i šire. Tako će uz tiskano izdanje „Živa zajednica“ biti prisutna i na portalu.
Prigodnu riječ u povodu otvo­renja portala uputili su predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, pomoćni sara­je­vski biskup mons. dr. Pero Sudar i ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislav Markić, u kojoj između ostalog stoji: „Razumijevajući nove načine komunikacije što ih nosi novo vrijeme i mentalitet novih naraštaja, koji sve više posežu za elektronskim načinom usvajanja znanja i informacija, radujemo se i ovom novom, modernom obliku povezanosti koji će nuditi mrežni portal Žive zajednice. Vjerujemo da će portal jednako, ako ne i bolje od tiskanog izdanja, izvršavati svoje temeljno poslanje povezanosti i upućenosti u život i rad pojedinih misija i zajednica, a onda i cijele hrvatske ino­zemne pastve. U ime Crkve u Domovini, zahvaljujući svima koji su dosad sudjelovali u pokretanju, uređivanju i izdavanju Žive zajednice, želimo Božji blagoslov i čestitamo na novom iskoraku!”
Naš novi portal stavili smo pod zaštitu i zagovor bl. Alojzija kardinala Stepinca o 20-oj obljetnici njegova proglašenja blaženim. Dao Bog da svi čitatelji novog portala, po zagovoru našeg blaženika, dobiju ne samo uvijek svježe informacije iz života Crkve u domovini i u Njemačkoj, nego da uz pomoć portala www.zivazajednica.de sve više rastu u vjeri i vjernosti Crkvi i domovini.

Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat

Živa zajednica, 1-2/2018., str. 3