IZ DELEGATOVE PORUKE: Neustrašivi svjedok 20. stoljeća

U ponedjeljak 10. prosinca 2018. preminuo je jedan od prijašnjih izdavača Frank­furter Allgemeine Zeitung (FAZ), ista­k­nuti novinar prošoga stoljeća dr. Johann Georg Reißmüller.

Taj dnevni list je dva dana kasnije na cije­loj stranici objavio članak koji je napisao jedan od današnjih izdavača tih novina Berthold Kohler. O tom velikom čovjeku je 1996. pisala i „Živa zajednica“, kad su se krajem velja­če 1996. u Hrvatskome dušo­briž­nič­kom uredu u Frankfurtu na Majni sastali dr. Reißmüller i banjolučki bis­kup mons. Franjo Koma­rica, a Reissmüller je s velikim za­nima­njem pratio situaciju u Republici Hr­vat­skoj i Bosni i Hercegovini. FAZ ga je 1967. poslao kao dopisnika u Beograd, tako da su mu već tada bile poznate prilike u biv­šoj državi. To mu je također pomoglo da objaktivno i jasno piše o veli­ko­srpskoj agresiji. Godine 1995. Reissmüller je dobio počasni dok­torat Sveučilišta u Zagrebu. Pritom je zahvalio držeći govor na hrvat­skom jeziku. U toj je prilici tadašnji rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marijan Šunjić istaknuo: „Tim je više potrebno po­častiti one prve, hrabre i odlučne, koji su riskirali nesporazume i suprotstavljanja svoje okoline da bi se oda­z­vali pozivu srca i uma. Jedan od najvećih i najsvjetlijih je svakako dr. Johann Georg Reißmüller, znan­s­tve­nik koji je rezultate svoje znanstvene spoznaje, i teorijske i prak­tičke, svog dobrog uvida u geopolitičke zakonitosti ovog turbulentnog područja jasno izrazio i tumačio. To je činio upor­no i hrabro — jer braniti pravo Hrvata i ostalih malih naroda na samostalnost svoje države, koliko god utemeljeno na načelima povijesne istine i pravde, značilo je sukobiti se s ustaljenim predrasudama, nepoznavanjem činjenica i povijesnim zabludama, ali još više s političkim i gospodarskim interesima pojedinih država, posebno velikih sila.” A dr. Reißmüller je doista bio veliki prijatelj hrvat­skog naroda, jedan od najzaslužnijih Nijemaca za međunarodno priznanje Republike Hrvatske.
Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat