Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

IZ DELEGATOVE PORUKE: Katolici s migracijskim podrijetlom

Još uvijek smo pod dojmom svega što su naši „srebrni momci“ pos­ti­g­li na nedavnom Svjetskom pr­ven­­stvu u nogometu u Rusiji. Ponosni smo na njihovo 2. mjesto, na njihovu ljubav prema nogometu, a kud­i­ka­mo više na njihovu srdačnu, opetovanu i iskrenu ljubav prema domovini Hrvatskoj. Naši junaci su gotovo listom igrači, koji su u svojim europskim klubovima igraju s drugim stranim igračima. Nešto je slično i s nama stranim katolicima di­ljem Njemačke i Europe.Prema zad­njim objav­ljenim podatcima njemačkoga Saveznog statističkog ureda u Wiesbadenu prošle je godine u Njemačkoj živjelo 367.900 Hrvata, go­to­vo 34.500 više nego koncem 2016. Od tog broja je više od 320.000 katolika Hrvata, koji žive i rade u Njemačkoj. Ukupni postotak kato­lika s migracijskim podrijetlom u Nje­mačkoj je 15% i taj broj se iz godine u godinu povećava. To znači da su katolici koji udolaze u Njemačku, iz godine u godinu, sve više
važni i da su sastavni dio budućnosti Crkve u ovoj zemlji.
Daj Bože, da pokoji hrvatski student teologije uskoro stručno i znanstveno svojim teološkim istra­živanjima potpomogne život i rad hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj. Možemo i mi Hr­vati katolici s migracijskim podrijetlom, poput naših nogometaša, biti veleposlanici naše domovine, naših vjerskih i narodnih vrijed­nosti, našeg jedinstva i našeg zajedništva.
Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat