Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

IZ DELEGATOVE PORUKE: Jobova kušnja

Njemački tjednik „Christ in der Gegenwart“ objavio je u siječnju poduži članak biskupa Fulde mons. Heinz Josef Allgermissena pod naslovom „Einer für unsere Angst und Not“ (Primjer za naš strah i muku) iz kojeg za ovo korizmeno vrijeme izdvajamo odlomak o Jobu.

Jobovo je pitanje, nakon što je izgubio obi­telj i imanje, zašto mu se sve to dogodilo. Njegovi su prijatelji najprije sedam dana i sedam noći s njim suosjećali, a potom su iznijeli zak­ljučak kako je čovjek uvijek onaj koji je kriv za svoju nesreću i neka ne glumi nedužnoga. Prema nji­ma, nesreća je uvijek kazna za neko djelo. Bog odbacuje njihovo tumačenje da je trpljenje kazna. Job uči kroz pitanja koja mu Bog pos­tavlja i tako dolazi do iskustva osobnog Boga. Mogućnost izlaska iz našeg straha postoji jedino ako to gledamo iz Kristova iskus­t­va Velikog petka. To su ljudi kroz povijest izrazili u poviku „Crux ave — spes unica“ (Zdravo križu — nado jedina). Raspeti i uskrsli Gospodin nam obećava Duha Svetoga, našeg Tješitelja i Pomoćnika. Duh Sveti nas uvodi u Božje tajne i pomaže nam izdržati tamu križa, ina­če bismo mogli ustuknuti pred mnoš­tvom zla, boli i beznađa kada unatoč svemu ne bismo bili nošeni nadom da će na kraju Bog sam otrti svaku suzu s naših očiju (usp. Otk. 21,4), zaključuje bis­kup. U svjetlu ovih razmišljanja svim našim čitateljima želimo blagoslovljeno vrijeme Velikog tjed­na, sve dane Uskrsa i vazmenog vremena!

Vaš
vlč. Ivica Komadina, delegat

Živa zajednica, 3-4/2018.