Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Iz delegatove Poruke: Gutenbergova godina 2018.

U 2018. godini pokrajinski gla­v­ni grad Mainz slavi 550. ob­ljetnicu smrti Johannesa Gutenberga. Obljetnica je usmjerena na prošlost, ali i na sadašnjost i budućnost društvenih medija, 3D-tiska i računala. Tako će se suvremeni oblici komunikacija i novih informacijskih tehnologija osvijetliti u suodnosu između ljudi i medija kroz razne forume, izložbe i događaje. Mainz se u srednjem vijeku na­zivao „metropolom gradova“, „gospodaricom naroda” ili „dia­demom carstva”, poetskim atri­bu­tima koji su od­ra­žavali njegov povlašteni primat. Mainz je u tim stoljećima bio očito jedan od najbogatijih i najvažnijih rajnskih gradova. To je bilo i zbog njegova ključ­nog političkog položaja u sred­njem vijeku. Glavni trgovački put toga vremena je vodio od Triera preko Mainza, Frankfurta i Lei­pziga do Breslau, pa je i to do­prini­jelo njegovu razvoju.
Gutenbergov muzej u Mainzu je riznica tiskarske umjetnosti. Ona nudi posjetiteljima dva primjerka Gutenbergove Biblije kao i druge značajne dokumente i tiskarsku tehniku iz toga vremena. Guten­ber­gov izum se razvijao neusporedivo brže u usporedbi s prethodnim sto­ljećima u svrhu ekonomičnije proizvodnje knjiga. U samo 50 godina osnovat će se tiskare u oko 300 gradova.
Pođite na virtualno putovanje i otkrijte vrijeme Gutenbergova života. Očekuje Vas fascinirajuće razdoblje: www.gutenberg.de/zeitreise/. Ili još bolje posjetite još ove godine Gutenbergov muzej u Mainzu.
U putovanju kroz povijest pismenosti i knjige želim Vam puno radosti. Možda još uvijek ne blijedi tiskana riječ u vremenima računalne tehnologije.
Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat