Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

HKŽ WIESBADEN: Nova internetska stranica

Hrvatska katolička župa Wiesbaden nedavno je otvorila svoju internetsku stranicu, koja se čita na:

hrzupa-wiesbaden.bistumlimburg.de

Ujedno donosimo više podataka o Hrvatskoj katoličkoj župi Wiesbaden:

Hrvatska katolička misija Wiesbaden nalazi se u Rajnsko-majnskom pastoralnom području, a djeluje u sklopu Biskupije Limburg. Počeci hrvatskog dušobrižništva u Wiesbadenu započinju još 1968. Nakon dolaska franjevaca Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu fra Bernarda Dukića i fra Ćire Markoča u Frankfurt počinje i pastoralni rad u Wiesbadenu. Do kraja 1970. Wiesbaden je pripadao HKM Frankfurt/M. HKM Wiesbaden osnovana je 1. siječnja 1971. godine. Tada su joj određene i granice: Rheingau i Untertaunus, a kasnije joj je pripojen i dio Main-Taunusa (Kelkheim). Misija danas broji oko 4000 vjernika. Prostire se na području koje obuhvaća više od polovice biskupije Limburg. Središte misije nalazi se u Wiesbadenu, glavnom gradu njemačke ­savezne pokrajine Hessen. Prvi voditelj misije je bio fra Ivon Menđušić (1971.-1974.), a kasnije je misiju vodio franjevac konventualac fra Vladimir Feldin (1974.-1980.). Nakon toga pastoralna se skrb povjerava franjevcima Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru, a kao voditelji misije djelovali su: fra Ante-Luka Čotić (1980.-1986.), fra Nediljko Jerkan (1986.-1988.), fra Augustin Vlašić (1988.-1997.), dr. fra Ante Bilokapić (1997.-2016.). Od 2016. do 2018. voditelj je misije franjevac Franjevačke provincije Bosne Srebrene dr. fra Miron Sikirić. Misiju od studenoga 2018. vodi fra Kristijan Montina, član iste provincije. U misiji je kao pastoralna suradnica djelovala školska sestra franjevka Krista Kralja Provincije Presvetog Srca Isusova iz Splita s. Vida Hrsto (1986.-1988.) i Jela Ćosić (1991.-2001.). Od 2001. do 2018. kao pastoralna suradnica u misiji je djelovala školska sestra franjevka Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu s. Auksilija Milić. Od 2017. kao pastorala suradnica djeluje s. Gordana Davidović od 2017., redovnica iste Provincije. Misijska je tajnica Dijana Črljenec.

Euharistijska slavlja na hrvatskom jeziku služe se svake nedjelje u crkvi sv. Kilijana u Wiesbadenu (do 2000. mise su se služile u crkvi Presvetoga Trojstva u Wiesbadenu), svake prve nedjelje u mjesecu u kapeli sv. Martina u Idsteinu, svake druge nedjelje u crkvi Milosrdne braće u Montabauru, te svake treće nedjelje u mjesecu u crkvi sv. Josipa u Staffel u Limburgu.

Misijske prostorije su do 1998. bile u Waldstrasse 95 u Wiesbadenu. Nove misijske prostorije misija je dobila 2002. u Wiesbadenu, a smještene su u novosagrađenoj kući koja nosi ime kardinala Franje Kuharića. Posebno je aktivno misijsko vijeće. Sastaju se po potrebi, ali su uvijek pri ruci i aktivno ostvaruju svoju vjerničku ulogu. Vjeronauk se drži petkom i subotom za vjeroučenike od 1. do 10. razreda u Wiesbadenu i ostale dane po dogovoru. Vjeronauk se drži jednom tjedno i u Jugendzentrumu u Bad Cambergu. Djeca i mladi redovito se pripremaju za sakramente prve pričesti i potvrde (potvrda je svake dvije godine). U misiji djeluju velika i mala folklorna skupina. Velika se sastaje dvaput tjedno, a mala jednom tjedno u Wiesbadenu. Tu je i mješoviti misijski zbor i zbor djece. Misija gaji izvrsnu suradnju s njemačkom župom sv. Kilijana u kojoj se Hrvati katolici okupljaju na misna slavlja, a u kojoj je dugo godina bio župnik dr. fra Rafael Romić. Redovito se članovi misije odazivaju i na crkvene i druge aktivnosti u Wiesbadenu. Za buduće mlade bračne parove u misiji se također organizira priprava. Jednako tako, održavaju se i susreti s roditeljima prvopričesnika i potvrđenika. Tu je i ministrantska skupina. Vjernici svake godine odlaze na hodočašća: u Lurd, Fatimu, Rim, Svetu Zemlju, a i u Marinthal. Pastoralno osoblje redovito posjećuje obitelji te bolesnike kod kuće i u bolnici. U misiji se često organiziraju i predavanja, a veće proslave organiziraju se za Majčin dan, poklade, blagdan sv. Nikole i Božić, za Dan zahvale za plodove zemlje, početak i završetak školske godine te za blagdan sv. Ante kada je i ujedno misijsko slavlje. Mladi iz misije redovito sudjeluju na biblijskim olimpijadama, smotrama zborova i na hrvatskim folklornim festivalima, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta. Folklorna skupina »Bukara« djeluje od 2015, a folklor u misiji djeluje od njezina početka. Misija ostvaruje dobru suradnju s drugim hrvatskim katoličkim misijama na tome području. U Wiesbadenu djeluje i Hrvatska dopunska škola. Na području misije djeluje Hrvatska kulturna zajednica, čiji članovi također koriste prostore misije. Tu su također i Udruga HDZ. Misija od Božića 1981. objavljuje svoj glasnik »Mir i dobro«. Marom dr. fra Ante Bilokapića uvezani su svi brojevi od 1981. do 2015.

U nastavku teksta donosimo i više podataka također i o bivšoj misiji Wetzlar.

Hrvatska katolička misija Wetzlar (Biskupija Limburg)

U početku je na području Wetzlara (biskupija Limburg) pastoralno djelovao svećenik iz Gießena fra Ambroz Budimir, i to sve do osnutka HKM Wetzlar (1975.) Misija Wetzlar je obuhvaćala Wetzlar, Limburg, Montabaur i Dillenburg. HKM Wetzlar su vodili zadarski franjevac fra Ante Čotić (1975.-1980.), te franjevci konventualci fra Vladimir Feldin (1980.-1983.), fra Nikola Zovkić (1983.-1986.) i fra Pero Šestak (1986.-1994.). Misiju je od 1994. do prestanka njezina samostalnog djelovanja 2004. vodio svećenik Sarajevske nadbiskupije vlč. Mato Aračić. U misiji je kao pastoralni suradnik djelovao Branko Galić (1979.-1980.). Nakon prestanka djelovanja misije 2004. godine područje Wetzlara i Lahn-Dill-Edera pripalo je HKM Frankfurt/M, a područje Limburga i Westerwalda HKM Wiesbaden. Danas vjernici iz Wetzlara pohađaju i misna slavlja na hrvatskom jeziku u Gießenu. Vjernici se posebno u Montabauru i Limburgu rado okupljaju na misna slavlja i druge aktivnosti.

Adolf Polegubić, „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“, Hrvatski dušobrižnički ured – Niz „Diaspora croatica“ knj. 24, Frankfurt am Main, 2017.

Foto: Adolf Polegubić