Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

HKŽ München: Predavanje o đakonatu u Katoličkoj Crkvi

U utorak, 30. siječnja, đakon Ivica Visković održao je predavanje u Domu Hrvatske katoličke župe u Münchenu, a na poziv Akademskog kruga koji djeluje u župi, na čijem je čelu gosp. Ante Moro.


Đakon Ivica Visković djeluje od 1. rujna 2013. godine  u njemačkoj župi Marije od sedam žalosti i skrbi se u svom pastoralu za etničke manjine, posebice Sinte i Rome, a u samoj župi obavlja redovne službe Riječi, drži biblijske večeri, kateheze, sakramentalni pastoral, kućne posjete i hodočašća. Povremeno, kad je slobodan, pojavi se nedjeljom i u Hrvatskoj katoličkoj župi i rado pomaže kod nedjeljne svete mise, posebice u crkvi St. Michael, a i u drugim crkvama.

Predavanje o Đakonatu u katoličkoj Crkvi temeljio je na Bibliji, posebice Djelima apostolskim, zatim na izjavama crkvenih otaca, Koncila i crkvenih dokumenata, posebice Lumen Gentium.

Pred slušateljima je istaknuo djelovanje prvih đakona Crkve, sv. Stjepana prvomučenika, muža puna vjere i Duha Svetoga, koji je pun milosti i snage činio velika čudesa, kako čitamo u Djelima apostolskim, u šestom poglavlju, te Filipa koji je djelovao u Samariji i kako je mnoštvo jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio, a o tome čitamo u osmom poglavlju Djela apostolskih.

Poslužio se jednom lijepom izjavom blaženoga Polikarpa glede đakona: „Neka budu milosrdni, marljivi, hodajući po istini Gospodina, koji je postao sluga svih.“

Spomenuo je i sv. Franju Asiškoga i njegovo djelovanje u službi đakona. Govorio je o određenoj zanemarenosti u Crkvi zapada glede đakona, posebice u Srednjem vijeku, te o ponovnom oživljavanju đakonata nakon Drugog vatikanskog koncila služeći se dogmatskom konstitucijom „Lumen Gentium“ o Crkvi, koja u trećoj glavi, br. 29 govori o đakonima sljedećim riječima: „Na nižem stupnju hijerarhije stoje đakoni, na koje se polažu ruke „ne za svećeništvo, nego za služenje“. I dalje: „Jer ojačani sakramentalnom milošću, služe Božjem narodu u zajednici s biskupom i njegovim svećenstvom u službi liturgije, propovijedanja i ljubavi. Služba je đakona, kako mu odredi kompetentna vlast, svečano dijeliti krštenja, čuvati i dijeliti Euharistiju, u ime Crkve prisustvovati ženidbi i blagoslivljati je, nositi popudbinu umirućima, čitati vjernicima Sveto Pismo, poučavati i poticati narod, predvoditi bogoslužje i molitvu vjernika, dijeliti blagoslovine, voditi obred sprovoda i pokopa.“

Đakon Ivica koji je oženjen i ima dva sina i kćer također je pred slušateljima ukratko iznio svoje djelovanje toga dana prije nego je došao održati predavanje.

Prije podne je pošao kod jedne njemačke obitelji u kojoj je umrla jedna gospođa i zajedno s obitelji molio za pokojnicu.

Zatim je u župi bio prisutan na ručku za siromašne, njih 30.

Poslije podne od 17 sati do 18,30 imao je susret s krizmanicima, a onda došao održati predavanje.

Na kraju svoga predavanja iznio je i statistiku glede đakonata u katoličkoj Crkvi i odgovarao na razna pitanja koja su mu prisutni postavljali.

Gosp. Ante Moro uime svih prisutnih zahvalio se đakonu Ivici Viskoviću.

fra Jozo Župić