Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Godišnji pastoralni skup hrvatskih svećenika, đakona i pastoralnih djelatnika u Vierzehnheiligenu

Od 9. do 12. listopada u Vierzehnheiligenu se održava godišnji pastoralni skup svećenika, đakona i pastoralnih djelatnika Zapadne Europe. 

Ovogodišnji skup se održava na temu Duhovni imperativi u vrijeme relativizma, a predavači su mons. dr. Želimir Puljić i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić. Skupu će prisustvovati i Vrhbosanski nadbiskup mons. dr. Tomo Vukšić, predsjednik Vijeća HBK i BK BIH za hrvatsku inozemnu pastvu te dr. Lukas Schreiber, nacionalni ravnatelj pri Njemačkoj biskupskoj konferenciji za pastoral stranaca.

Crkva u vrijeme relativizma

Kako teologija, bilo spekulativna bilo praktična, trebaju djelovati u kontekstu, te propitivati zna- kove vremena, tako i pastoralna djelatnost treba biti takva da odgovara izazovima pred kojima se nalazi Crkva u konkretnom vremenu i prostoru svoga djelovanja. Vrijeme u kojemu živimo možemo okarak- terizirati s mnogo obilježja, među kojima je jedno vrlo važno, a to je relativizam. Relativizam se nametnuo najprije kao ideologija našega vremena, ali isto tako i kao glavni pokretač djelovanja ne samo mnogih pojedinaca, već društva u cjelini.

Crkva ne može ostati nijema na događanja u društvu, ali i na procese koji se odvijaju i u srci- ma ljudi našega vremena, jer s njima dijeli radosti i žalosti, te je stoga dužna pratiti i promišljati, ali i davati odgovore i rješenja koja je naš Gospodin donio ljudima svakoga vremena. Zato se istinski duhovni imperativi našega vremena mogu sažeti u sljedeće: biti vjeran čovjeku našega vremena, na način na koji mu je bio vjeran sam Isus. Iz toga proiz- lazi zalaganje za društvo u cjelini koje crpi najveći blagoslov od zalaganja za čovjeka koje je oblikovano po mjeri bogočovješta Isusa Krista.

Ako se Gospodin utjelovio da među ljudima bude utjelovljena Mudrost i Istina, onda i Crkva ima poslanje utjelovljivati njegovu mudrost i isti- nu u pojedince i društvo. Ako je on bio ljubav koja se predala za spas svijeta i izgorjela do krajnjih granica da čovjeka podigne iz pepela, onda ni pastoralna aktivnost Crkve ne može biti manje zapaljiva, o čemu svjedoči i veliki gorljivi apostol sveti Pavao.