FRANKFURT AM MAIN: Valentina Sudić obranila doktorsku disertaciju na Visokoj filozofsko-teološkoj školi Sankt Georgen u Frankfurtu na Majni