Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

FRANKFURT AM MAIN: Novi dvobroj „Žive zajednice“

Iz tiska je izašao novi dvobroj „Žive zajednice“, svibanj-lipanj i srpanj-kolovoz 2022., glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koji od rujna 1978. izlazi u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Frankfurtu na Majni.

Od vijesti iz Crkve u svijetu ističe se prilog naporima pape Franje kako bi pridonio zaustavljanju ruske agresije na Ukrajinu pod naslovom „Kad bi se slušalo svece, rata ne bi bilo“.

Tu su i brojne vijesti iz domovinske Crkve, od kojih se ističe molitva za žrtve Bleiburgške tragedije i Hrvatskoga križnog puta, te o Promemoriji koju je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine poslala o potrebi uspostave pravde i društvene sloge te o aktulanom stanju Katoličke Crkve i hrvatskog naroda u BiH. Biskupi izražavaju zabrinutost opstanka Hrvata katolika na području BiH, jer kako navode prema izvještajima biskupskih ordinarijata, koji su prikupljeni od svih župnih ureda na području pojedinih biskupija, procjenjuje se da je u BiH bilo prisutno 345.448 katolika na kraju 2020. godine.

U novom je dvobroju i iscrpni razgovor s doc. dr. sc. Tanjom Baran, urednicom Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije i predsjednicom udruge za promicanje znamenitih Križavčana „Dr. Stjepan Kranjčić“. Povod za razgovor su upravo izašle iz tiska 3 knjige od kojih je jednoj autorica („Usmena književnost križevačkoga kraja“), a dvjema urednica („Hrvatski sveci i blaženici – molitve, životopisi, likovni prikazi“ i „Sveti Marko Križevčanin. Život i djelo“).

Tu su i brojne vijesti iz hrvatskih katoličkih misija (HKM) i zajednica (HKZ) u Njemačkoj. Predstavljena je i knjiga dr. Valentine Sudić o beženstvu u Novom zavjetu na njemačkom jeziku („Valentina Sudić, Lukanische Theologie der Ehelosigkeit nach Lk 20,34-36. Ein Vergleich mit 1 Kor 7 und Mt 19 (Lukina teologija beženstva prema Lk 20,34-36. Usporedba s 1 Kor 7 i Mt 19), Peter Lang, Berlin, 2022., 276 str.).

S. M. Tea Barnjak, mag. theo. iz Müncena u rubrici „Prispodobe – Isusov model poučavanja“ ovoga puta donosi dva priloga: „Kako u malenom i svakodnednom otkriti Božje djelovanje?“ i „Što učiniti s povjerenim talentima?“.

Tu je i redovna rubrika „Dječji kutak“, koji je priredila Željka Čolić o Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke. U rubrici „Mladi i mediji“ dr. Danijel Labaš odgovara na pitanje: Čuju li mediji mlade danas?

Naslovnica je posvećena crkvi Sv. Donata u Zadru kao poticaj za odmor u Hrvatskoj.

Delegat vlč. Ivica Komadina svoju je Poruku u sklopu priloga na njemačkom jeziku naslovio „Kristovi kipovi“, u kojem podsjeća na najznačajnije Kristove kipove u svijetu. „Kristov kip u Rio de Janeiro, koji je izgrađen prije više od 90 godina, poslužio je kao model za sve navedene kipove. Vjernici su sve Kristove kipove diljem svijeta podizali uglavnom svojim darovima i donacijama, ali prije svega s dubokom vjerom da je Isus Krist Kralj svega stvorenoga.“

Glavni urednik „Žive zajednice“ dr. Adolf Polegubić Uvodnik je naslovio „Jedino milosrđe povijest čini poviješću spasenja“, podsjetivši na obilježavanje 77. obljetnice Bleiburške tragedije i Hrvatskoga križnoga puta u Bleiburgu, kod Središnjeg križa na groblju Mirogoj u Zagrebu i u svetištu Hrvatskih mučenika na Udbini. Ujedno je zaželio Hrvatima u Njemačkoj radosno i blagoslovljeno vrijeme odmora, poglavito u Domovini na rodnim ognjištima.

Adolf Polegubić