Fra Stojan Damjanović: Mudre misli, poslovice i aforizmi V.

– Možeš pobjeći od drugih, ali ne možeš pobjeći od sebe.

– Ako ti uspije pobjeći od tuđih problema, ne možeš pobjeći od svojih.

– Znaš kritizirati kako je nešto trebalo učiniti, a pritom sam ništa ne činiš.

– Nekima dobitak na lotu može biti propast, a nekima gubitak novca može biti spas.

– Čovjek koji se osvećuje, može i sam biti žrtva svoje osvete.

– U većoj opasnosti mogu biti oni koji su na visoku, nego oni koji su na nisku.

– Neki ljudi zbog svoje pohlepe prevelik teret stave na sebe pa ne mogu naprijed.

– Iskusan čovjek lakše povjeruje malim obećanjima, a neiskusan velikim.

– Mudar čovjek pri donošenju važnih odluka puno razmišlja, a manje pametan na brzinu donosi odluke.

– Ako neki pothvat nisi sposoban sagledati do kraja, nemoj ga ni kritizirati.

– Mudri su spremni učiti cijeloga života.

– Onaj koji daje mito, spreman je mito i primiti.