Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

FATIMA: Afrički i europski biskupi: Rodna ideologija ugrožava ustanovu braka i obitelji

U priopćenju sa sastanka u Fatimi posvećenom značenju globalizacije za Crkvu i kulture u Europi i Africi biskupi upozorili na razornost određenih ideologija među kojima i rodne teorije ističući kako su mladi prva žrtva tih štetnih ponuda

Razorna svrha određenih ideologija je jasna: erotizacija društva, panseksualnost i rodna (gender) teorija ugrožavaju ustanovu braka i obitelji, navodi se u završnom priopćenju sa susreta predstavnika Vijeća europskih biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara (SECAM) i Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) održanog od 12. do 15. travnja u Fatimi na kojem se raspravljalo o aktualnom i važnom pitanju značenja globalizacije za Crkvu i kulture u Europi i Africi.
Katolička Crkva, zahvaljujući svojoj univerzalnosti, bogata svojim dvijetisućljetnim iskustvom i prisutnosti u cijelom svijetu, predstavlja se kao svjedok i stručnjak za razvoj ljudske osobe i čitavog čovječanstva. Globalizacija je dinamičan, polivalentan proces koji utječe na sva područja individualnog, obiteljskog i društvenog života, uključujući ekonomiju, politiku, kulturu i religiju.
Ona je dvoznačna. S jedne strane nudi solidarnost među državama i narodima; može služiti pravdi i miru; može pomoći u dijeljenju duhovnih i materijalnih bogatstava na lokalnoj i svjetskoj razini; može širiti plemenite i konstruktivne ideje i vrijednosti.
S druge strane, kada je obilježena grijehom, kao što je danas čest slučaj, globalizacija teži prouzročiti duboki jaz između bogatih i siromašnih, između moćnih i slabih; jača borbu za vlast, za sve veći profit i hedonizam; uništava naslijeđe visoke kulture, duhovnosti i ljudskog dostojanstva, potičući razaranje samih temelja postojanja, kao što je bezuvjetno pravo na život (pobačaj, eutanazija, eugenika…). U nekim je dijelovima svijeta ustanovljeno kako određena iracionalna postmodernost čak dovodi do animalizacije čovjeka i humanizacije životinja, ističe se u priopćenju sa sastanka na kojem su sudjelovali i predsjednik SECAM-a Gabriel Mbilingi, nadbiskup Lubanga u Angoli te predsjednik CCEE-a kardinal Angelo Bagnasco, nadbiskup Genove.
Ovdje ponovno izbija u prvi plan presudna važnost vjere: štovanje Boga se ostvaruje u odnosu čovjeka s Početkom i Svršetkom povijesti i cijelim svemirom. Zahvaljujući svome odnosu s Bogom, čovjek nalazi krajnji smisao svog ovozemaljskog putovanja, koje, tako, postaje hodočašće prema Svršetku: to nije propast, već ispunjenje i punina. U vjeri čovjek, zajedno sa smislom, nalazi i moralno usmjerenje, put življenja u Dobru te stoga put dobrog življenja, dobrog života. Bez povezanosti s Bogom, čovjek – i samim tim kultura – ostaje zatočenik vremena, imanentnosti: kultura biva izložena onome što je relativno, podložno stalnim promjenama.
I umnožavanje oružanih sukoba i tragedija izbjeglica i migranata gorki su plodovi globalizacije. Crkva poziva na poštivanje stvorova, ljudske ekologije, cjelovitog humanizma, čovjeka stvorenog na sliku i priliku Božju i obdarena intrinsičnim dostojanstvom.
Razorna svrha određenih ideologija je jasna: erotizacija društva, panseksualnost i rodna (gender) teorija predstavljaju prijetnju ustanovi braka i obitelji. To ima za posljedicu sve rascjepkanije društvo bez trajnih odnosa koji osuđuje sve na samoću. Mladi su prva žrtva tih štetnih ponuda, ali s velikom nadom gledamo na predstojeću sinodu. Te ideologije povlače za sobom teške posljedice po njihov budući život, koji bi se trebao temeljiti na vjernosti i poštivanju između supružnika i svih članova obitelji. Negativni aspekti globalizacije zahtijevaju aktivnu i hrabru budnost svećenika, Bogu posvećenih osoba, vjernika laika, svih vjernika i ljudi dobre volje.
Osjetljiva zadaća pripada biskupima kao pastirima i nasljednicima apostolâ. Afrički i europski biskupi koji su sudjelovali na susretu upućuju hitni poziv na učinkovitu podršku obiteljima u njihovu odgojnom radu. U tome praćenju obitelji nužno je promicati osobne kontakte, kao i pravilno korištenje sredstava priopćivanja. Ne smije se pritom zaboraviti da obrana siromašnih, bolesnih, marginaliziranih i slabih nije nešto neobvezno, već predstavlja imperativ.
Biskupi, koji zastupaju Afriku i Europu, obnavljaju svoju predanost svojim zajednicama i kontinentima. Mole od Boga dar mira za svijet, posebno za mnoga područja u kojima se sukobi produljuju ili jačaju.
Dok zahvaljujemo biskupiji Leiria-Fatima i Svetištu na njihovu gostoprimstvu koje su nam ukazali ovih dana, povjeravamo Gospi odgovorno zauzimanje nas samih i naših svećenika i kršćanskih zajednica za navješćivanje evanđelja te zadaću da budemo kvasac radosti i nade za sve. Osjećamo da imamo hitnu dužnost voditi svaki ljudski proces prema njegovoj punini koja se nalazi u Isusu Kristu, kaže se na kraju priopćenja sa sastanka europskih i afričkih biskupa održanog u Fatimi. (IKA)