EHINGEN-ULM, Cvjetnica – Gospodinov svečani ulazak u Jerulazalem – 5. travnja 2020.

Uvod

  • Ove nedjelje kršćani slave svečani Gospodinov ulazak u Jeruzalem.
  • Zbog mnogobrojnih tradicija ova nedjelja ima više naziva. Tako na hrvatskom se zove Cvjetnica, s jedne strane zbog proljetnog ozračja kao i zbog raširenog običaja da se tog jutra kršćani umivaju s proljetnim cvijećem (posebno ljubičicama).
  • Na njemačkom nedjelja nosi naziv Palmsonntag što odgovara bibijskom izvješću, budući da su Isusa pri ulasku u Jeruzalem hodočasnici pozdravljali s maslinovim grančicama u ruci.
  • Na posebnost ove nedjelje također ukazuje rašireni običaj ulaska u crkve u formi procesija s maslinovim grančicama.

Zbog preventivnih razloga Cvjetnicu ne možemo slaviti u našim crkvama, ali svaka obitelj je Crkva u malome. Zato predlažem pročitati barem odlomke iz današnjih misnih čitanja a prije toga Zborna molitva:

Svemogući vječni Bože, poslušan Tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu usrksnuća.

MISNA ČITANJA NA CVJETNICU 2020.

Prvo čitanje: Iz 50 , 4-7

Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin Bog dade mi jezik vješt

da znam riječju krijepiti umorne.

Svako jutro on mi uho budi

da ga slušam kao učenici.

Gospodin Bog uho mi otvori:

ja se ne protivih niti uzmicah.

Leđa podmetnuh onima što me udarahu,

a obraze onima što mi bradu čupahu,

i lica svojeg ne zaklonih

od pogrda ni od pljuvanja.

Gospodin Bog mi pomaže,

zato se neću smesti.

Zato učinih svoj obraz ko kremen

i znam da se neću postidjeti.

Riječ Gospodnja.

Pripjev:

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Svi koji me vide, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«

Opkolio me čopor pasa,
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge,
sve kosti svoje prebrojiti mogu.

Razdijeliše među se haljine moje
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!

A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje,
hvalit ću te usred zbora.
»Koji se bojite Gospodina, hvalite njega!
Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«

Drugo čitanje: Fil 2, 6-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus, trajni lik Božji,

nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,

postavši ljudima sličan;

obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe, poslušan do smrti,

smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi

i darova mu ime,

ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno

nebesnikā, zemnikā i podzemnikā.

I svaki će jezik priznati:

»Isus Krist jest Gospodin!« –

na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

Svima nam je dobro poznato da je Cvjetnica početak Velikog ili Svetog tjedna u kome dominira muka, smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Zato se na Cvjetnicu čita MUKA. Pročitaj barem jedan dio!

Evanđelje: Mt 26, 14 – 27, 66

Muka Gospodina našega Isusa Krista – po Mateju

U ono vrijeme:

Jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pode glavarima svećeničkim i reče: »Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.« A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda.

Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: »Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?« On reče: »Idite u grad tomu i tomu i recite mu: ‚Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.’« I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.

Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.« Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: »Da nisam ja, Gospodine?« On odgovori: »Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.« A Juda, izdajnik, prihvati i reče: »Da nisam ja, učitelju?« Reče mu: »Ti kaza.«

I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: »Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!« I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: »Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.«

Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus: »Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: ‚Udarit će pastira i stado će se razbjeći‘ Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.« Nato će mu Petar: »Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!« Reče mu Isus: »Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!« Kaže mu Petar: »Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti.« Tako rekoše i svi učenici.

Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: »Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.« I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. Tada im reče: »Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!« I ode malo dalje, pade ničice moleći: »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.«

I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: »Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.« Opet, po drugi put, ode i pomoli se: »Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!« I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.

Tada dođe učenicima i reče im: »Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.«

Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak: »Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!« I odmah pristupi Isusu i reče: »Zdravo, Učitelju!« I poljubi ga. A Isus mu reče: »Prijatelju, zašto ti ovdje!« Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.

Kaže mu tada Isus: »Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?«

U taj čas reče Isus svjetini: »Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjedah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.« A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.

Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.

A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu: »Ovaj reče: ‚Mogu razvaliti hram Božji i za tri ga dana sagraditi.’«

Usta nato veliki svećenik i reče mu: »Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?« Isus je šutio.

Reče mu veliki svećenik: »Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?« Reče mu Isus: »Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.«

Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: »Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu! Što vam se čini?« Oni odgovoriše: »Smrt zaslužuje!« Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći: »Proreci nam, Kriste, tko te udario?«

A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: »I ti bijaše s Isusom Galilejcem.« On pred svima zanijeka: »Ne znam što govoriš.« Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: »Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.« On opet zanijeka sa zakletvom: »Ne znam toga čovjeka.«

Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: »Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!« On se tada stane zaklinjali i preklinjali: »Ne znam toga čovjeka.« I odmah se oglasi pijetao. I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: »Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti.« I iziđe te gorko zaplaka.

A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.

Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći: »Sagriješih predavši krv nedužnu!« Odgovoriše: »Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!« I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.

Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: »Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina.« Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove »Krvava njiva« sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: »Uzeše trideset srebrnjaka – cijenu neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi – i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.«

Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: »Ti li si kralj židovski?« On odgovori: »Ti kažeš.« I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat: »Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?« I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio.

A o blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: »Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?« Znao je doista da ga predadoše iz zavisti.

Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: »Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.« Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: »Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?« A oni rekoše: »Barabu!« Kaže im Pilat: »Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?« Oni će: »Neka se razapne.« A on upita: »A što je zla učinio?« Vikahu još jače: »Neka se razapne!«

Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: »Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!« Sav narod nato odvrati: »Krv njegova na nas i na djecu našu!« Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.

Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: »Zdravo, kralju židovski!« Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.

Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje čuvahu ga. I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: »Ovo je Isus, kralj židovski.«

Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: »Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, sidi s križa!« Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu: »Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: ‚Sin sam Božji!’« Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.

Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: »Eli, Eli, lema sabahtani?« To će reći: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: »Ovaj zove Iliju.« I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše: »Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.« A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh.

I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa, vidjevši potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: »Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.«

A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; medu njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.

Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.

Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: »Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: ‚Nakon tri dana uskrsnut ću.‘ Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: ‚Uskrsnuo je od mrtvih!‘ I bit će posljednja prijevara gora od prve.« Reče im Pilat: »Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!« Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.

Riječ Gospodnja.

RAZMATRANJE

Muka koju smo pročitali ima nekoliko središnjih točaka, među njima su križ i patnja u središtu. Budući da ćemo na Veliki petak više razmišljati o križu slobodan sam danas staviti patnju u fokus. Corona je za nas patnja i križ.

Niti križ ali ni patnju Isusovi učenici nisu odmah razumjeli. Kad Isus najavljuje trpljenje, patnju, smrt – Petar to ne shvaća niti prihvaća, za njega je to neprihvatljiva i opasna avantura: «Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi» (Mt 16,22). Iz te perspektive razumljiv je Petrov pokušaj mačem braniti Isusa. Novu teologiju križa i patnje ponajviše razvijaju Pavao i Ivan. Oni prepoznaju križ kao Božji naum spasenja a patnju i smrt kao put spasenja. Pateći Isus postaje tako prototip patećeg čovjeka kojega kroz patnju spašava. Isus je najviše čovjek u patnji i trpljenju. Ecce homo. – evo čovjeka – evo patnika. Čovjekove patnje On dijeli noseći vlastiti križ.

Patnja je besmislena u samoj sebi ako je gledamo samo izvanjski. Ona ima i svoju drugu stranu. U Isusovoj patnji otvara se put spasenja. Tako patnja prerasta u snagu spasenja. Slikovito zrno pšenice trpi kamen vodenice, ali tek kao brašno postaje hrana za život. Tako je po svojoj patnji Isus začetnik našega spasenja. Gospodar postaje sluga, Božja pšenica postaje Božje brašno a Božje brašno hrana za život vječni. Tako patnja doživljava svoju preobrazbu i duboko osmišljenje. Više ne vodi u smrt, nego postaje put u život.

Kada čovjek stupa tragovima Isusovih stopa na križnom putu onda proživljavajući Njegovu patnju dublje ulazi u svoju vlastitu bit. U patnji bolje spoznaje samoga sebe, svoje granice i mogućnosti, svoje htijenje i oslmišljenje. Teško je čovjeku naučiti da je milost u patnji i da je patnja najbolja škola na putu spasenja. Patnjom i trpljenjem čovjek plaća svoju ljudsko i kršćansko zrijenje. Smisao patnje, trpljenja, križa, smrti, nije u tome da umilostivi Boga, nego da razoruža zlo, da čovjeka pripravi na dobro. Puni smisao trpljenja je u dokazivanju ljubavi. Teška je to škola. Zato bi mnogi roditelji željeli da im djeca ne pate kao što su oni patili a pri tome ih sami guraju u patnju. Nisu svjesni kad im ispunjaju baš svaku želju i udovoljavaju svim njihovim prohtjevima da će djeca patiti na drugi način.

Patnja se može djelomično ublažiti ali ne potpuno izbjeći. Nema lijeka ljudskoj patnji na ovaj ili onaj način. Ona je više od bolesti koja se donekle može izliječiti. Znanost i civilizacija je s jedne strane ublažuju a s druge strane produbljuju. Tko od nje bježi upada u još veće poteškoće.

Čovjek pati od povoja do pogreba. Zanimljivo je da čovjek na svjetlu rijetko misli na tamu, u sreći još rjeđe misli na nesreću, u uživanju nikako ne misli na patnju. Ali pravi vojskovođa više misli na konačnu pobjedu, nego na sadašnje patnje. Kršćanin mora biti Kristov vojskovođa i bojovnik na križnom putu za svoj spas i spasenje drugih, svjestan da u borbi nije sam.

Ako život ima svoj smisao onda i trpljenje, iskusio je Viktor Frankl a Isus prihvaća patnju kao put u život.

Gospodine, Ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo životu u koji vjerujemo. Daj da njegovim uskrsnućem stignemo k cilju zemaljskog života. 

Svima Božji blagoslov na životnim stazama i u životnim patnjama! 

PRIMJERI I ŠALE

PAUK – je pleo svoju mrežu. Malo se udaljio i promatrao svoje djelo. Pitao se kako sljedeću mrežu napraviti što jeftinije a što brže? Zaključio je da bi ušteda materijala i vremena puno značila. Onaj konac odozgor do dolje učinio mu se nepotrebnim. Povuče ga a sva se mreža sruši. Vertikalna osovina uvijek je važna, ne samo za pauka!

SABLJA – U fojničkom muzeju ima jedna sablja iz turskog vremena ispod koje piše: Od ove sablje rana zarasta a od jezika ne. Pazimo na svoje riječi uvijek a posebno u Svetom tjednu!

MRAVINJAK U CRTANOM – Čovjek neopazice razvali mravinjak. Bude mu žao jer im je razvalio kuću. Hoće im pomoći, ali kako? Ako uzme štap oni će misliti da ih napada. Dosjeti se da bi najbolje bilo da postane mrav. Kao mrav je počeo najmarljivije raditi i u svemu je bio prvi a oni mu počeše zavidjeti, pa kažu da ga ubiju što su i učinili, ali nisu mogli u liku mrava ubiti čovjeka. Tako je i Kristom, samo što Isus nije razvalio ljudski mravinjak a ljudi ga ubijaju.

RASPETI BEZ RUKU – U Münsteru postoji križ s Raspetim na kome Krist nema ruku. Na križu piše: Nemam drugih ruku osim tvojih! Jesu li Tvoje ruke Isusove???

NIKAD VREMENA – dok smo djeca premladi smo misliti na Boga. Dok smo mladi neozbiljni smo misliti na Boga. Dok smo zaljubljeni presretni smo da bi mislili na Boga. Dok smo zaposleni preopterećeni smo misliti na Boga. Dok smo bolesni nemoćni smo misliti na Boga. Za vrijeme ove corone prilika je misliti na Boga, jer kad umremo prekasno je misliti na Boga.

BOG TE NEĆE PITATI – kakav si auto vozio, niti kolika je kvadraturu tvoga stana, niti za odijela tvoga ormara, ni kolika Ti je plaća, niti za Tvoju poziciju, ni za boju kože, ni za Tvoje ordene… Što ćeš mu donijeti ako ne dobra djela u ljubavi. Veliki tjedan je velika prika.

Čovjek ne smije nikada biti toliko šaljiv da postane smiješan.

Prvi Ružini koraci – Poslije čudnog vjenčanja kada je udovac Martin odgovarao s JAŠTA ili DAŠTA a stara cura Ruža na pitanje: odriče li se Sotone kazala: JOK VALA TEŠKO SAM GA DOČEKALA, a čekala ga pedesetak godina, za nju je bilo sve novo, nova sredina, nova kuća, nove obaveze… Ruža na sve stigne iako je malo starija. Malo kasni, ali sve uradi. Prve nedjelje trebalo je namiriti stoku, nahraniti živad, dati svinjama, pripraviti doručak, staviti ručak, stići na misu… Puno posla a vrijeme leti. Brže bolje uzme potklečanje (za podbacivanje pod koljena) i molitvenik i brzo u crkvu. Na vratima sretne je župnik i pita: kako se snašla? Dobro, reče ona i doda da malo kasni. Župnik je pita što joj je u ruci: potklečanje i molitvenik. Župniku miriše nešto drugo. Pogleda i kaže joj: meni se čini da ti je to slanina u potklečanju. Ona će: pa onda sam ubacila molitvenik da se kuha za ručak. Kaže ona župniku da će ga dočekati. Novi župnik više nedjelja je propovijedao da nedjeljom i blagadanima ne treba raditi poljske poslove, nego ići u crkvu i Bogu se moliti. Martin i Ruža su redovno u crkvi ali te nedjelje nije ih bilo. Po oblačnom podnevu župnik odluči otići k njima. Već izdaleka primijeti da obadvoje kupe sijeno, jer bi kiša mogla pasti. Šta se radi? pita on Ružu? Evo župniče, kupimo sijeno, vidiš da kiša samo što nije. Župnik je pita dalje: a koji je danas dan, Ružo? Nedjelja, župniče. A znaš da se nedjeljom ne radi! Ti šuti, župniče, ti sve što imaš sve si zaradio nedjeljom.

Sve pozdravlja i želi svako dobro Vaš vlč. Niko Ikić