DUHOVNOST Bog je takav da nas poradi svoje preobilne ljubavi i dobrote ne ostavlja nikad potpuno samima