Duhovna poezija: Giovanni Francesco Bernardone

od onoga dana
sve je bilo drukčije

Njegovo lice
vidio si
u bijedi siromaha i gubavaca

pri svakom dodiru
nastajalo je novo

novo poput Sunca
koje svakoga jutra
biva jasnije

poput Gospodina
kojega hvališ u stvorenjima

poput ruke
otvorene za siromaha

poput Gospodnjeg lica
na licu tvome

poput života tvoga
satkana od jednostavna
i velika srca

Adolf Polegubić

Iz zbirke „Cipele ispod badema“, Biakova d.o.o., Zagreb, 2021.

Slika: put-istina-zivot.com