Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Drugi mediji o tribini 40 godina „Žive zajednice“

U četvrtak 5. travnja u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu predstavljen je nakladnički pothvat Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni „Četrdeset godina Žive zajednice: od tiskanoga do mržnog izdanja“. O tom važnom događaju izvjestili su brojni hrvatski mediji u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i svijetu. Evo linkova na kojima se o tome može pročitati:

http://www.matis.hr/hr/novosti/11122-cetrdeset-godina-zive-zajednice-od-tiskanoga-do-mreznoga-izdanja

http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=76216

http://mojzagreb.info/hrvatska/hrvatska/hrvatski-casopis-iz-njemacke

http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2018/04/hrvatski-casopis-iz-njemacke-ziva.html

https://www.franjevci-split.hr/

http://studiacroatica.blogspot.com.ar/2018/04/hrvatski-casopis-iz-njemacke-ziva.html

http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=199190

http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=180333

http://fenix-magazin.de/hrvatski-casopis-iz-njemacke-ziva-zajednica-na-novim-medijima/

http://www.01portal.hr/grad-zagreb/cetrdeset-godina-njemacke-zive-zajednice-na-predstavljanju-u-zagrebu

http://glashrvatske.hrt.hr/hr/aktualno/izvan-domovine/zagrebacko-predstavljanje-casopisa-hrvata-iz-njemacke/

http://www.viktimologija.com.hr/index.php/priopcenja/2713-hrvatska-matica-iseljenika-i-hrvatski-duso

https://mojahrvatska.vecernji.hr/vijesti/hrvatski-casopis-iz-njemacke-ziva-zajednica-na-novim-medijima-1237390

https://www.hkv.hr/kultura/vijesti-kultura/29101-hrvatski-casopis-iz-njemacke-ziva-zajednica-na-novim-medijima.html

http://misija.slobodnadalmacija.hr/clanci/id/33209/Tribina-u-Zagrebu-povodu-40-obljetnice-Zive-zajednice