Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

BOSANSKA KRUPA: Ponovno zazvonilo zvono s katoličke crkve

Zvono je za crkvu Imena Marijina naručila u Italiji dobrotvorna udruga „Potentiel“ iz južne Francuske.

Nakon više od 26 godina, na radost ne samo malobrojnih preostalih katolika nego i brojnih građana muslimana i pravoslavnih, ponovno je 17. kolovoza zazvonilo zvono s novoizgrađene katoličke crkve u središtu Bosanske Krupe posvećene Imenu Marijinu.

Zvono težine 150 kg je naručila i dala izraditi u Italiji dobrotvorna udruga „Potentiel“ iz južne Francuske koja već dugi niz godina pomaže stanovnike Bosanske Krupe bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost.

Glavnu brigu oko dopremanja i podizanja zvona vodila je Mirjana Aleksić, domaća župljanka.

Svečanost blagoslova zvona je predviđena na blagdan titulara crkve, Imena Marijina u srijedu 12. rujna kada se očekuje i dolazak banjolučkog biskupa Franje Komarice. (IKA/TABB)