Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

BONN/FRANKFURT AM MAIN: Potvrđen treći petogodišnji mandat delegatu vlč. Ivici Komadini

Stalno vijeće Njemačke biskupske konferencije potvrdilo je na svojoj sjednici 23./24. studenoga 2020. novi petogodišnji mandat delegatu za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivici Komadini, svećeniku Mostarsko-duvanjske biskupije, na prijedlog Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, obznanio je u svom dopisu od 2. prosinca nacionalni direktor za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika Njemačke biskupske konferencije dr. Lukas Schreiber.

Novi petogodišnji delegatski mandat vlč. Ivice Komadine počinje 1. siječnja 2021., a završava 31. prosinca 2025.

Vlč. Ivica Komadina službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj obnaša od 1. siječnja 2011. sa sjedištem u Hrvatskome dušobrižničkom uredu u Frankfurtu na Majni. Ovo mu je treći petogodišnji mandat.

Vlč. Ivica Komadina rođen je 23. studenoga 1950. godine u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, od majke Anke r. Glibić i oca Dominika. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1974. godine u Pologu kod Mostara. Pastoralno se usavršavao od 1974. do 1975. u Sarajevu. Njemački jezik je od 1975. do 1976. usavršavao u Njemačkoj, gdje je djelovao je kao župni vikar na njemačkoj župi sv. Marka u Eislingenu/Filsu. Od prosinca 1977. do lipnja 1978. bio je voditelj HKM Göppingen. Od lipnja 1978. do rujna 1989. djelovao je kao voditelj HKM Balingen, a od rujna 1989. do 31. prosinca 2010. vodio je hrvatske katoličke zajednice Reutlingen, Metzingen i Tübingen. Od svibnja 2003. bio je član svećeničkog vijeća u Biskupiji Rottenburg-Stuttgart, a od ožujka 2009. i član upravnog odbora svećeničkog vijeća u istoj Biskupiji.

Adolf Polegubić