Bl. Alojzije Stepinac – Svjetionik Crkve i hrvatskog naroda / Der selige Alojzije Stepinac – Leuchtturm der Kirche und des kroatischen Volkes

Reakcija Generalnog konzula doc. dr. sc. Ivana Bulića na intervju objavljenom na portalu „katholisch.de“, 08.12.2020.

Poštovani urednici Katholische Nachrichten-Agentur,

Poštovani urednici Katholisch. de,

Poštovana gospođo Calic,

Razlog obraćanja sadržaj je Vašeg intervju naslova „Hassfigur“: Historikerin warnt vor Heiligsprechung Kardinal Stepinacs novinara Joachima Heinza (KNA) s povjesničarkom Marie-Janine Calic, objavljenom na portalu katholisch.de dne 8. 12. 2020.

Ovim dopisom Vam se obraćam kao povjesničar koji je doktorirao i objavljivao znanstvene radove koji su tematski određeni postankom prve jugoslavenske države te godinama predavao niz sveučilišnih kolegija svjetske i hrvatske povijesti 19. i 20. stoljeća na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Ovim dopisom Vam se obraćam i kao Generalni konzul Republike Hrvatske u Saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni Vestfaliji jer u razdoblju u kojem živimo iznova problematiziranje uloge Alojzija Stepinca ne posjeduje samo vjersku, nego i političku-diplomatsku dimenziju koja se u konačnici odražava i na percepciju, ugled i istinitost o Republici Hrvatskoj u svijetu, a u konkretnom slučaju na javno mnijenje u SR Njemačkoj.

Kako ističe povjesničarka, preživjela žrtva holokausta, Mirjana Gross svaki će se povjesničar susresti sa zahtjevima publike koja traži lijepe priče, mitove o slavnoj prošlosti, a nema strpljenja primijeniti temeljni postulat historiografske znanosti koji se očituje u egzaktnosti historiografije, a temelji na arhivskim izvorima – dokumentima, koji su tvorni, egzaktni s datumom, imenima, izvještajima, brojkama, pečatima; dakle slušati činjenice i pronicati u povijesnu zbilju. Posljednjih 30 godina strpljenja je imao i trud uložio čitav niz hrvatskih i inozemnih povjesničara. Jasno je da se postavlja pitanje poradi zbog čega toliki trud u svezi rasvjetljavanja uloge i djelovanja zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca? Razlog se očituje u činjenici da su život i djelovanje Alojzija Stepinca postali prizma kroz koju su prolazile razne nijanse odnosa prema hrvatskim vjernicima, prema hrvatskom narodu i njegovoj želji za slobodom i državom. S druge strane, iščitavajući odgovore povjesničarke Calic, začuđujuće je u kolikoj mjeri školovana povjesničarka nije uzela u obzir temeljne postulate historiografske znanosti. Nije imala strpljenja istraživati i koristiti arhivsku građu poput mnogih hrvatskih i inozemnih povjesničara: poput američke povjesničarke, također preživjele žrtve holokausta Esther Gitman, britanskog povjesničara i publicista Robina Harrisa kao i njemačke pravnice Claudie Stahl. Sukladno navedenom i rezultat je takav kakav je, a u potpunoj je suprotnosti s onim što nazivamo „bit historiografije“. Na postavljena pitanja ne odgovara imanentno znanstvenici. Čak i uredništvo portala naslovom, štoviše u prvoj riječi naslova, unaprijed određuje negativnu konotaciju teksta upotrebom termina „Hassfigur“ , a koju dovodi u vezu s blaženikom Svete Rimske Crkve. Na isti način kao i uredništvo portala postupa i gospođa Calic. Cijele procese objašnjava tek jednom do dvije rečenice s vrlo strogim prosudbama. Na taj način izrečene prosudbe čitatelja upućuju na historiografski pristup režimske komunističke historiografije. Dakle, one historiografije koja je nakon presude zagrebačkom nadbiskupu Stepincu i cjelovitoj Katoličkoj crkvi u Republici Hrvatskoj imala za cilj biti permanentni podsjetnik na optužbe s montiranog komunističkog suda. Stoga su odgovori gospođe Calic u suprotnosti s mnoštvom činjenica, a u određenoj mjeri i prihvatljivim logičnim prosudbama. U tom smislu kontinuitetom, ali ovaj put historiografskim, gospođa je Calic potpuno nekritički odabrala promišljanja temeljena na arhivskoj građi s montiranog komunističkog suda te aktualnih stavova Srpske pravoslavne crkve i vodstva srbijanske politike te istodobno zanemarila najnovija istraživanja te iz njih proizlazeće interpretacije. Minimum historiografske korektnosti bio bi da ih je komparirala. Međutim, ni tome nismo posvjedočili.

Znanstveni pristup i iskustvo nas uči kako su povjesničari osobito senzibilni da ih se ne instrumentalizira na aktualnoj ideološko-političkoj sastavnici što dakako utječe na razinu objektivnosti. Stoga povjesničari osobito vode računa da prošle događaje ne dovode u vezu s aktualnim zbivanjima, a osobito percepcijama određenih društvenih grupa. Gospođi Calic je i navedeni postulat neprihvatljiv što je potvrdila odgovorom „…Crkva se u Hrvatskoj nikada nije stvarno pomirila s prošlošću niti se ikada ispričala zbog svog nedoličnog ponašanja. Umjesto toga, održava opasnu vezu s ekstremnom desnicom i etničkim nacionalizmom do danas“. Za povjesničara previše. Promislite na kojoj arhivskoj građi kao dokazom gospođa Calic temelji „nedolično ponašanje u prošlosti“ ili gdje je u sadašnjoj Republici Hrvatskoj uspjela uočiti ekstremnu desnicu i etnički nacionalizam te štoviše blisku vezu navodne društvene grupe s vrhom Katoličke crkve.

Stoga ću nastojat o čitavom nizu neobjektivnih prosudbi iznijet činjenice utemeljene na dokumentaciji koje objašnjavaju postupke zagrebačkog nadbiskupa Stepinca. Potrebno je analizirati ishodišta, a jedan od ishodišnih dokumenata je crkvena konstitucija Solicitude Ecclesiarum, koju je 1831 izdao papa Grgur XVI. Taj je dokument bio sukladan odredbama Haških konvencija (1907.) i Ženevskih konvencija (1929.) koji potvrđuju da tijekom ratnog stanja sva pravna moć prelazi na okupatora, koji je ovlašten održavati javni red i javni život. Konvencija je od predstavnika Crkve zahtijevala uspostavu odnosa s osobama koje realno kontroliraju zemlju s ciljem da vjernicima osiguraju duševnu dobrobit i prava.

U skladu sa spomenutom crkvenom konstitucijom crkveni velikodostojnici diljem Europe postupali su identično. Tako je i Stepinac, a u skladu s navedenom konstitucijom, pa i usprkos antikatoličkom i antihrvatskom postupanju u Kraljevini Jugoslaviji posjetio kralja Aleksandra Karađorđevića te sudjelovao na komemoraciji nakon njegova ubojstva. U skladu sa spomenutom konstitucijom Stepinac se susretao i s Antom Pavelićem. Međutim, nije sudjelovao u dobrodošlici Paveliću na zagrebačkom željezničkom kolodvoru 13. travnja 1941. Stepinac je također odbio biti dijelom delegacije Papi Piu XII kojom je Pavelić nastojao ishodit priznanje Svete Stolice. Papa je Pavelića odbio primiti kao čelnika države nego isključivo kao pojedinca čime mu je raspršio nadu da će sebi i ustašama osigurati legitimitet. Stepinac se susretao i s Josipom Brozom Titom, pa i unatoč antikatoličkom opredjeljenju Titovog jugoslavenskog komunističkog režima te iz njega proizlazećih nedjela partizanskih postrojbi, a koji su se potvrdili činjenicom da su partizanske postrojbe ubile više od 600 rimokatoličkih svećenika na prostoru današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Povjesničari selektivnog pristupa, poput gospođe Calic, rijetko spominju navedene činjenice kao i činjenicu da se Stepinac distancirao od ustaša još u svibnju 1941. kada se javno suprotstavio nürnberškim zakonima, nacističkim rasnim zakonima, kritizirao obvezu da preobraćeni Židovi nose žutu Davidovu zvijezdu. Dakle, sve u suprotnosti s tvrdnjama gospođe Calic kako se Stepinac „…nikada nije javno distancirao od ustaškog režima“.

Stoga zbunjuje kada povjesničari poput gospođe Calic kritiziraju Stepinčeve posjete jednim, a prešućuju posjete drugim vlastima, poput posjeta Beogradu 1934. i posjeta Titu 1945. Za sve nedaće Drugog svjetskog rata i nedjela ustaškog režima optužiti zagrebačkog nadbiskupa jer je s radošću prihvatio osnivanje hrvatske države, a zanemariti skepsu prema pokroviteljima njezina nastanka, suprotno je i logičnom promišljanju. Svi mi, manje-više, volimo i danas države u kojima živimo. To ne znači da volimo i podržavamo vlast koja u njima u određenom trenutku vlada. U tom smislu je za povijesne kritičare djelovanja nadbiskupa Stepinca problem što ne žele razdvojiti odnos prema državi i odnos prema režimu.

Stepinčevo otvoreno protivljenje Pavelićevoj politici, ali i opći odnos prema svijetu u kojem je živio najbolje je objasnio sam Stepinac u svojoj propovijedi na svetkovinu Krista Kralja 25. listopada 1942., u kojoj je rekao: „Zato je Katolička Crkva osuđivala, a i danas osuđuje, svaku nepravdu i nasilje, koje se počinja u ime klasnih, rasnih ili narodnosnih teorija (…) Crkva je katolička imala odvažnost (…) da kaže mušku riječ u obrani naših nacionalnih prava, pa čak i okrunjenim glavama. Ali ona bi se iznevjerila svojoj zadaći, kad ne bi s istom dosljednošću dizala i danas glas na obranu sviju, koji se žale na nepravde, bez obzira kojoj rasi ili narodu pripadaju. Nitko nema prava da na svoju ruku ubija ili na koji mu drugi način oštećuje pripadnike druge rase ili narodnosti…“

Gospođa Calic se u cijelom nizu odgovora pridružila nekim hrvatskim povjesničarima, ali i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i srbijanske političke scene, a u nedostatku argumenata pitanjem: Je li Stepinac mogao učiniti više? No, nije li to pitanje koje se može postaviti svima nama, običnim ljudima, ali i svakom dosad proglašenom svecu! To je apsurdno pitanje na koje nitko ne može odgovoriti. Moguće je procijeniti i odgovoriti da li su uredništvo portala Katholisch. de i gospođa Calic učinili manje. Mišljenja sam kako je je katolički portal Katolisch.de intervjuom s povjesničarkom Calic za povijesnu znanost i istinito informiranje o zagrebačkom nadbiskupu Stepincu te istinitosti o Republici Hrvatskoj učinio manje od spoznaja do kojih je došla povijesna znanost. Učinili su manje i u odnosu na vrijednosti koje promiče Vlada Republike Hrvatske te sam uvjerenja kako je i ovaj dopis doprinos promicanju spomenutih europskih vrijednosti.

S poštovanjem

Doc. dr. sc. Ivan Bulić, generalni konzul Republike Hrvatske u Düsseldorfu

 

Sehr geehrte Redakteure der Katholischen Nachrichten-Agentur,

Sehr geehrte Redakteure des Internetportals Katholisch.de,

Sehr geehrte Frau Calic,

durch Ihr Interview mit dem Titel „Hassfigur“: Historikerin warnt vor Heiligsprechung Kardinal Stepinacs, geführt von Herrn Joachim Heinz (KNA) mit der Historikerin Frau Marie-Janine Calic, veröffentlicht am 08. Dezember 2020 auf dem Internetportal katholisch.de, sehe ich mich als Historiker veranlasst, folgende Zeilen an Sie zu richten.

Während die thematische Auseinandersetzung mit der Gründung des ersten jugoslawischen Staates im Mittelpunkt meiner Promotionsschrift und einer Vielzahl meiner wissenschaftlichen Publikationen stand, bildeten die Welt- und kroatische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts den Schwerpunkt meiner Lehrtätigkeit am Institut für Geschichte der Katholischen Universität in Zagreb.

Ich wende mich aber nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Generalkonsul der Republik Kroatien in der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Nordrhein-Westfalen an Sie, da in der Zeit, in der wir leben, die Problematisierung der Rolle des Alojzije Stepinac neben der religiösen auch eine politisch-diplomatische Dimension hat, die sich schlussendlich auf die Perzeption, das Ansehen und die Integrität der Republik Kroatien auswirken – und in der konkreten Situation auf die öffentliche Meinung in der BR Deutschland.

Wie die Historikerin und Holocaust-Überlebende Mirjana Gross hervorhebt, wird sich jeder Historiker mit dem Verlangen eines Publikums konfrontiert sehen, das nach schönen Geschichten, nach Mythen über eine glorreiche Vergangenheit sucht, ohne dabei die Geduld aufzubringen, das grundlegende Postulat der Geschichtswissenschaft zu erfüllen, das sich in der Exaktheit der Historiographie äußert und auf Archivquellen gründet – auf Dokumenten, die belastbar sind, exakt im Hinblick auf Datum, Namen, Berichte, Zahlen, Stempel; also Tatsachen sprechen zu lassen und die geschichtliche Realität zu durchdringen. Eine ganze Reihe kroatischer und ausländischer Historiker brachte in den vergangenen 30 Jahren diese Geduld und Mühe auf. Selbstverständlich stellt sich die Frage, aus welchem Grund so viel Mühe investiert wurde, um die Rolle und das Wirken des Erzbischofs von Zagreb und Kardinals Alojzije Stepinac zu beleuchten. Der Grund offenbart sich in der Tatsache, dass das Leben und Wirken des Alojzije Stepinac zum Prisma geworden sind, durch das sich verschiedene Beziehungsnuancen gegenüber den kroatischen Gläubigen, gegenüber dem kroatischen Volk und seinem Wunsch nach Freiheit und einem Staat brechen. Umso mehr verwundert es beim Lesen der Antworten der Historikerin Calic, in welchem Maße eine ausgebildete Geschichtswissenschaftlerin grundlegende Postulate der Historiographie unberücksichtigt lässt. Die Geduld, Archivmaterial zu sichten und zu nutzen, brachte sie nicht auf. Ganz im Gegensatz zu verschiedenen kroatischen und ausländischen Historikern, wie beispielsweise der amerikanischen Geschichtsforscherin und ebenfalls Holocaust-Überlebenden Esther Gitman, dem britischen Historiker und Publizisten Robin Harris und der deutschen Juristin Claudia Stahl. Dementsprechend ist auch das Ergebnis ausgefallen und steht vollkommen im Widerspruch zu dem, was wir „Wesen der Historiographie“ nennen. Die Antworten auf die gestellten Fragen entsprechen nicht denen, die von einer Wissenschaftlerin zu erwarten wären. Selbst die Redakteure des Portals bestimmen durch den Titel, vielmehr durch das erste Wort in demselben, eine negative Konnotation, indem sie den Terminus „Hassfigur“ gebrauchen und in Bezug setzen zum Seligen der Heiligen Katholischen Kirche. Ebenso wie die Redaktion verfährt auch Frau Calic. Mit gerade einmal ein bis zwei Sätzen erklärt sie ganze Prozesse, urteilt dabei aber sehr streng. Die in dieser Form formulierten Urteile erinnern an den historiographischen Ansatz der Historiographie des kommunistischen Regimes. Also jener Historiographie, die im Anschluss an die Verurteilung des zagreber Erzbischofs Stepinac und der gesamten Katholischen Kirche in der Republik Kroatien das Ziel verfolgte, permanent an die Anschuldigungen des kommunistischen Scheinprozesses zu erinnern. Demzufolge stehen die Antworten der Frau Calic im Widerspruch zu einer enormen Fülle von Tatsachen, und in gewisser Weise auch zu hinnehmbaren logischen Einschätzungen. In diesem Sinne hat sich Frau Calic vollkommen unkritisch für Überlegungen entschieden, die auf dem Archivmaterial des kommunistischen Scheinprozesses sowie der aktuellen Haltung der Serbisch-Orthodoxen Kirche und der serbischen politischen Führung gründen. Gleichzeitig hat sie die neuesten Forschungsergebnisse und die daraus resultierenden Interpretationen gänzlich außer Acht gelassen. Einem Minimum an historiographischer Korrektheit hätte durch Komparation entsprochen werden können.

Ein wissenschaftlicher Ansatz und Erfahrung lehren uns, dass Geschichtswissenschaftler ausnehmend sensibel darauf bedacht sind, nicht für aktuelle ideologisch-politische Komponenten instrumentalisiert zu werden, um einem Absinken des Objektivitätsniveaus entgegenzuwirken. Aus diesem Grund achten Historiker insbesondere darauf, vergangene Ereignisse nicht mit aktuellen Geschehnissen in Verbindung zu setzen, vor allem nicht mit den Auffassungen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Für Frau Calic ist das genannte Postulat nicht hinnehmbar, was in ihrer Antwort zum Ausdruck kommt: „(…) Die Kirche in Kroatien hat ihre Vergangenheit nie richtig aufgearbeitet oder sich gar für ihre Verfehlungen entschuldigt. Stattdessen pflegt sie bis heute eine gefährliche Verbindung zur äußersten Rechten und zum völkischen Nationalismus.“ Für einen Historiker zu viel. Welches Archivmaterial dient hier als Grundlage, worauf stützt Frau Calic ihre Aussage über „Verfehlungen in der Vergangenheit“, wo in der gegenwärtigen Republik Kroatien sieht sie eine „äußerste Rechte“, „völkischen Nationalismus“ und eine Verbindung der genannten gesellschaftlichen Gruppen mit der Führung in der katholischen Kirche?

Ich will versuchen, einer ganzen Reihe unobjektiver Urteile Tatsachen gegenüberzustellen, die auf Dokumenten fußen, die das Handeln des Erzbischofs von Zagreb erklären. Vor diesem Hintergrund ist unter anderem die von Papst Gregor XVI. im Jahre 1831 herausgegebene Solicitude Ecclesiarum zu nennen. Dieses Dokument steht im Einklang mit den Bestimmungen der Haager Konvention (1907) und der Genfer Konvention (1929), die bestätigen, dass zu Kriegszeiten die Rechtsgewalt auf den Besatzer übergeht, der befugt ist, die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben zu wahren. Diese Konvention verlangte von den Kirchenvertretern die Aufnahme von Beziehungen zu Personen, die real das Land kontrollieren, um auf diese Weise das seelische Wohl der Gläubigen und deren Rechte zu sichern. Im Einklang mit der genannten Kirchenverfassung verfuhren die kirchlichen Würdenträger europaweit identisch. So stattete auch Stepinac, im Einklang mit der genannten Konstitution, trotz der antikatholischen und antikroatischen Haltung, die im Königreich Jugoslawien herrschte, König Aleksandar Karađorđević einen Besuch ab und nahm nach dessen Ermordung an der Gedenkfeier teil. Im Einklang mit der genannten Konstitution traf sich Stepinac auch mit Ante Pavelić. Er nahm jedoch nicht an der Willkommensfeier für Pavelić am Bahnhof in Zagreg teil, die am 13. April 1941 stattfand. Stepinac lehnte es auch ab, Teil der Delegation zu sein, über die Pavelić bei Papst Pius XII. die Anerkennung durch den Heiligen Stuhl erwirken wollte. Der Papst lehnte es ab, Pavelić als Staatsoberhaupt zu empfangen. Er gewährte ihm vielmehr nur einen Empfang als Einzelperson, wodurch er Pavelićs Hoffnung zunichte machte, ihm und den Ustaschas Legitimität zu verschaffen. Stepinac traf sich auch mit Josip Broz Tito, trotz der antikatholischen Haltung des jugoslawischen kommunistischen Regimes und der aus diesem hervorgehenden Untaten der Partisaneneinheiten, die sich in der Ermordung von mehr als 600 römisch-katholischen Priestern auf dem Gebiet der heutigen Republik Kroatien und dem Gebiet des heutigen Bosniens und Herzegowinas manifestieren.

Durch Historiker, die – wie Frau Calic – einen selektiven Ansatz verfolgen, finden die aufgeführten Tatsachen nur selten Erwähnung, ebenso wenig wie der Umstand, dass sich Stepinac bereits im Mai 1941 von den Ustaschas distanzierte, als er sich öffentlich den Nürnberger Rassengesetzen widersetzte. Er kritisierte die Verpflichtung, dass konvertierte Juden einen gelben Davidstern zu tragen hatten. Frau Calics Behauptung, Stepinac habe sich «nie öffentlich vom Ustascha-Regime distanziert», wird hiermit entkräftet.

Zur Verwirrung trägt es bei, wenn Historiker wie Frau Calic Stepinac‘ Besuche bei einem Staatsoberhaupt der Kritik aussetzen, und andere Besuche – wie dem Besuch in Belgrad im Jahr 1934 und dem Besuch bei Tito im Jahr 1945 – verschweigen. Für alles Leid des Zweiten Weltkrieges und für die Untaten des Ustascha-Regimes den Erzbischof von Zagreb verantwortlich zu machen, nur weil er mit Freude die Gründung des Staates Kroatien begrüßte, dabei aber außer Acht zu lassen, dass er den Gründungsvätern dieses Staates mit Skepsis begegnete, läuft logischen Überlegungen zuwider.

Wir alle mögen, der eine mehr, der andere weniger, auch heute die Staaten, in denen wir leben. Das heißt aber nicht, dass wir auch die Machthaber, die in einer bestimmten Zeit regieren, mögen oder unterstützen. In diesem Sinne ist es problematisch, wenn Historiker, die das Wirken des Erzbischofs Stepinac kritisieren, dessen Beziehung zum Staat nicht von dessen Beziehung zum Regime trennen wollen.

Die beste Beschreibung des Widerstands, den Stepinac offen gegenüber Pavelićs Politik äußerte, ebenso wie eine Darstellung seiner Einstellung gegenüber der Welt, in der er lebte, gibt Stepinac selbst in seiner Predigt, die er zum Christkönigsfest am 25. Oktober 1942 hielt: „Deshalb verurteilte die Katholische Kirche, und verurteilt auch heute, jedes Unrecht und jede Gewalt, die im Namen von Klassen-, Rassen- oder ethnischen Theorien geschehen. (…) Die katholische Kirche hatte den Mut (…) ihren Mann zu stehen als es um die Verteidigung unserer nationalen Rechte ging, selbst als es darum ging, sich vor gekrönten Häuptern zu behaupten. Aber sie würde ihrer eigenen Aufgabe nicht gerecht, würde sie nicht mit derselben Konsequenz auch heute ihre Stimme zur Verteidigung all jener erheben, die über Unrecht klagen, unabhängig davon, welcher Rasse oder welchem Volk sie angehören. Niemand hat das Recht, eigenmächtig zu töten oder auf irgendeine andere Art oder Weise die Angehörigen einer anderen Rasse oder einer anderen Nationalität zu schädigen…“

In Ermangelung von Argumenten hat sich Frau Calic durch die Frage „Hätte Stepinac mehr tun können?“ einigen kroatischen Historikern, aber auch den Vertretern der Serbisch-Orthodoxen Kirche sowie Vertretern der serbischen politischen Szene angeschlossen. Ist das nicht eine Frage, die man uns allen, uns gewöhnlichen Menschen ebenso wie den bislang Heiliggesprochenen, stellen könnte! Das ist eine absurde Frage, die niemand beantworten kann. Aber es ist möglich, auf die Frage zu antworten: „Haben die Redaktion des Internetportals Katholisch.de und Frau Calic weniger getan?“. Ich bin der Meinung, das katholische Portal Katolisch.de ist in seinem Interview mit der Historikerin Calic im Hinblick auf die Geschichtswissenschaft und das wahrheitsgemäße Informieren über den Erzbischof von Zagreb ebenso wie im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Republik Kroatien weit hinter den bisherigen Erkenntnissen der Geschichtswissenschaften zurückgeblieben. Auch haben sie weniger hinsichtlich der Werte, welche die Republik Kroatien vertritt, getan, somit bin ich der Überzeugung, dass dieses Schreiben einen Beitrag zur Förderung der genannten europäischen Werte leisten wird.

In der Hoffnung, dass meine Antwort auf das Interview mit Frau Calic in Form einer Gegendarstellung auf Ihren Seiten veröffentlicht werden kann, verbliebe ich

mit freundlichen Grüßen

Hochachtungsvoll Dr. Ivan Bulić Generalkonsul

Reakcija-generalnog-konzula-doc-dr-sc-Ivana-Bulica-na-intervju-objavljenom-na-portalu-katholisch-de-dne-08-12-2020

Reaktion-des-Generalkonsuls-dr-sc-Ivan-Bulic-auf-das-im-internetportal-katholisch-de-vero%cc%88ffentlichte-interview-vom-08-12-2020

Slika: https://www.unicath.hr