Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: Kultura i načela dijaloga, suradnje i odgovornosti

U popodnevnom dijelu prvoga dana 58. teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu, u utorak 23. siječnja izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš održao je predavanje „Kultura i načela dijaloga, suradnje i odgovornosti”.

Istaknuo je kako je povijest ljudskog društva povijest komunikacije. „Bez međuljudske komunikacije i dijaloga, zapravo, nezamislivo je ljudsko postojanje i društvo. Komunikacija je od pamtivijeka temelj ljudskog znanja i napretka. Jednako tako, samo komunicirajući ljudi ulaze u istinski odnos, autentični kontakt jedni s drugima, to jest postaju društveni, razumiju se i među(sobno) djeluju. S druge strane, cijela kulturna baština prenosi se iz naraštaja u naraštaj posredovanjem komunikacije na svim razinama. Čovjek je kroz povijest upravo zahvaljujući komunikaciji uspijevao napredovati i drugima prenositi svoje ideje, zamisli, želje i htijenja, što čini i danas, ali u potpuno drugačijem okruženju prepunom novih (elektroničkih) medija koji utječu i na načine i na kulturu komuniciranja, često otvarajući nova antropološka, filozofska, sociološka, etička i druga pitanja. Dakle, komunikacija je temelj svih odnosa. Davati nekome informacije zapravo je monolog, dok komunikacija pretpostavlja dijalog.” Zaključujući predavanje, dr. Labaš je istanuo nekoliko mislim Martina Heideggera. „Samo onaj tko već razumije, može slušati. Bliskost postoji prije istinskog slušanja. Drugim riječima, upozorava nas da ljudi većinu vremena i ne slušaju jedan drugoga“, te misao Kriste Todd kako komunikacija nije ono što smo izrečeno, već ono što je slušatelj čuo i razumio. (IKA)