Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

23. studenoga – Sv. Klement, papa i mučenik

Kako piše Sv. Irenej, Klement je četvrti rimski biskup, nakon Petra, Lina i Anakleta. Bio je na čelu Rimske Crkve od 92. do 101. Podrijetlom je bio Židov iz dijaspore, a po kulturi Helen.

Nije poznato gdje je i kako došao u dodir s kršćanstvom. Sv. Pavao doduše u Poslanici Filipljanima piše o nekom Klementu kao „svom suradniku“, no to je ipak i odviše malo da bi toga Pavlova suradnika mogli poistovjetiti s kasnijim papom Klementom. Tradicija je starih kršćanskih pisaca složna u tome da je Klement bio apostolski učenik, čak i u izravnim vezama sa Sv. Petrom.

O pontifikatu pape Klementa, osim onoga iz njegove Poslanice Korinćanima, nemamo nikakvih drugih podataka. Umro je vjerojatno na Istoku, na Kersonezu, kamo je bio prognan.

Njegova osobnost i veliki autoritet proizlazi iz Poslanice što ju je između 96. i 98. upravio u Korint. Bilo je to malo nakon drugog progonstva kršćana pod carem Domicijanom. Uslijed tog progonstva mnogo je pretrpjela i Crkva u Rimu, koju je u tim teškim i kritičnim trenucima podržavao njezin biskup Klement.

Kad se progonstvo smirilo, oborila se na Crkvu u Korintu ne manja oluja, no ovaj put iznutra. Takve su bure još neugodnije i opasnije. Predmet spora u Korintu sastojao se u tomu što je šačica mladih bunila mjesnu kršćansku zajednicu protiv zakonito postavljenih svećenika. Osporavatelji zakonite vlasti u Crkvi činili su svoj razorni posao vjerojatno iz zavisti, interesa ili nekih drugih nečasnih motiva. Žalosno je bilo to što su ti nepozvani glasnogovornici uspjeli zavesti jedan broj vjernika na svoju stranu, što je dakako crkvenu zajednicu u Korintu dovelo do veoma teškog stanja. To je išlo čak tako daleko da je prijetio i bio već na pomolu raskol.

O svemu tome bio je u Rimu kao prvi autoritet Crkve obaviješten i papa Klement. On je smatrao svojom dužnošću da umiri duhove te ponovno uspostavi mir i red. Stoga je Crkvi u Korintu uputio svoju Poslanicu, koja je puna i dobrote i čvrstoće. Poslanicu je uručio trojici pouzdanih ljudi: Klaudiju, Valeriju i Fortunatu, koji su se dali na ne baš lagan i kratak put iz Rima čak u Korint. Strepeći pomalo i za te pismonoše te nadajući se u sretan ishod njihova putovanja, Klement je ovako zaključio svoju Poslanicu: „Vratite ih natrag brzo s mirom kao glasnike radosti da nam što prije jave o miru i slozi, što ih tako zazivamo i želimo, da bismo se mogli radovati i mi zbog uspostave reda medu vama“.

Bilo je to prvi put da biskup jednog grada „zadire“ u okolnosti druge zajednice što svjedoči o prvenstvu Rimskoga biskupa, Petrova nasljednika, nad ostalima.

Ima mu potječe iz latinskog jezika i znači tolerantan ili blagonaklon. Zaštitnik je djece, gondolijera i mornara.

J.P., KT

www.nedjelja.ba