Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

21. prosinca – Sv. Petar Kanizije

Petar Kanizije rođen je kao sin gradonačelnika u nizozemskom gradu Nijmegenu 8. svibnja 1521. U 20. godini doktorirao je u Kölnu filozofiju.

Pod duhovnim vodstvom Sv. Petra Fabera stupio je 1543. u isusovački red kao prvi Nizozemac i Nijemac (oba naroda smatraju ga svojim zemljakom).

Za svećenika je zaređen 1546., a od 1549. bio je predvodnik katoličke obnove u njemačkim krajevima i prozvan je drugim apostolom Njemačke (prvi je bio Sv. Bonifacije koji je pokrstio germanska plemena). Kako piše laudato.hr predavao je na sveučilištima u Kölnu, Ingolstadtu i Beču.

U Kölnu je osnovao prvi njemački isusovački kolegij. Od 1556. bio je prvi poglavar njemačke isusovačke pokrajine. Neumorni Isusov i Marijin sljedbenik, prijatelj bolesnika, siromaha i zatvorenika, putovao je od grada do grada i dopisivao se s najuglednijim i najutjecajnijim osobama onoga vremena. Djelovao je kao vrsni propovjednik, profesor i osnivač kolegija u Münchenu, Dillingenu, Würzburgu, Augsburgu, Beču i Fribourgu.

Odbijao je biskupsku službu i kardinalsku čast te želio ostati siromašan redovnik. Bio je pučki misionar, začetnik novih metoda u proučavanju katekizma, teolog na Tridentskom saboru, vješt diplomat, Papin poslanik u vrlo osjetljivim misijama, savjetnik cara Ferdinanda I., osnivač Marijinih kongregacija za muževe i žene, plodni duhovni pisac.

Njegovo glavno djelo je katolički katekizam Kršćanski nauk (I-III, 1555-58), koji je u 150 godina doživio 400 izdanja.

Preminuo je 21. prosinca 1597. u švicarskom gradu Fribourgu, u kojem je proveo posljednjih 17 godina života. Blaženim ga je 1864. proglasio papa Pio IX., a svetim i crkvenim naučiteljem 1925. papa Pio XI.

Zaštitnik je Njemačke, katoličkog tiska i pisaca katekizama te mnogih učilišta, župa i crkava diljem svijeta. Zanimljivo je da je godine 1930. u crkvi svetog Petra Kanizija u Rimu zaređen hrvatski blaženik Alojzije Stepinac.

J.P., KT

www.nedjelja.ba