7. Juni 2018

Domovinska Crkva

RIM: Misa za Domovinu

U Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu prigodom Dana državnosti misu „pro patria Croata“ u srijedu je predvodio kardinal Blase Joseph Cupich, koji je u

Pročitaj više »