Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

18. studenoga – Obljetnica posvete bazilika Svetih Petra i Pavla

Obljetnica posvete bazilika apostolskih prvaka Sv. Petra i Pavla u tijeku crkvene godine već je četvrta prilika sjetiti se velebnih likova dvojice apostola kojima Crkva toliko duguje i koje zbog toga naročito i štuje.

Došavši već do predvečerja svoga života „Šimun Petar apostol Isusa Krista, onima koji su pravednošću našega Gospodina, Spasitelja Isusa Krista, primili istu dragocjenu kao i mi“ (2 Pt 1,1), u svojoj Drugoj poslanici pokušava opisati ono što je Gospodin učinio preko njega.

Poslanica je puna spasonosnih opomena. Iz nje kao naročito važno i današnjem spomendanu prikladno navodimo ovo: „Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom, svjestan da ću brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist očitova. A pobrinut ću se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjećate. Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori“ (2 Pt 1,13-18).

I Sv. Pavao, opraštajući se pomalo od ovoga zemaljskog života, svom najmilijem učeniku Timoteju, povjerava ovo: „Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama. Napustiše me, to znaš, svi u Aziji, među njima i Figel i Hermogen. Neka Gospodin milosrđem podari Oneziforov dom jer me često osvježivao i nije se stidio mojih okova, nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao. Dao mu Gospodin naći milosrđe u Gospodina u onaj Dan! A koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš“ (2 Tim 1,13-18).

Vrline i zasluge apostolskih prvaka, njihov rad među Božjim narodom i, napokon, njihovo svjedočanstvo što ga dadoše, prolivši svoju krv za Gospodina, privuklo je štovanje vjernika odmah nakon njihove smrti.

Veličanstveni svjedoci toga kulta divne su bazilike nad njihovim grobovima. Na grobu Sv. Petra podigao je baziliku Sv. Silvestar (314. – 335.). Današnja Petrova bazilika u Vatikanu potječe iz XVI. stoljeća. U njoj se nalazi neprocjenjivo umjetničko blago kao što su: Michelangelova Pieta i Barninijev barokni baldahin, te brončani kip Sv. Petra čija je desna noga izlizana do visokog sjaja od dodira i poljubaca brojnih hodočasnika. Kupola crkve Sv. Petra izdiže se iznad glavnog oltara skoro 120 metara u visinu.

Gradnja nove, današnje bazilike Svetog Petra dovršena je 1626. Ona je jedna od najvećih crkava na svijetu, s velikim trgom. U toj bazilici pokopano je 146 papa. U njoj su održana i dva posljednja crkvena sabora. Često se u njoj proglašuju i novi sveci.

Bazilika Sv. Pavla, sagrađena je nad njegovim grobom, nedaleko od mjesta gdje su apostolu odsjekli glavu. Do danas je očuvala stari bazilikalni stil, pa je zato vrlo dojmljiva za hodočasnike i turiste. Tijekom stoljeća povećavana je, a osobita nova vrijednost u njoj su mozaičke slike. U bazilici se nalaze i slike svih papa u povijesnom redu. Podigao ju je papa Siricije (384. – 399.).

p. Josip Antolović/ KT

Tekst i slika: www.nedjelja.ba