ZAGREB: 63. teološko-pastoralni tjedan (24. – 26. siječnja 2023.)

63. teološko-pastoralni tjedan planiran je da bi se održao od 24. – 26. siječnja 2023. u Zagrebu, o temi: „Crkva u službi otpornosti pojedinaca i zajednica: prilike, vizije, otpori“ s podnaslovom: „U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući.” (2 Kor 4,8), u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveuličišta u Zagrebu.