Croaticumova jesenska škola hrvatskog jezika i kulture online – 14. 9. do 2. 10. 2020.

Croaticumova jesenska škola hrvatskog jezika i kulture održat će se online od 14 9. do 2. 10. 2020.

Zbog epidemiološke situacije održavanje nastave je na daljinu, što je otvorilo mogućnost onima koji žele učiti hrvatski jezik, a ne mogu doći u Hrvatsku, da to sada mogu iz sigurnosti svoga doma.

Više informacija možete naći na poveznici: Croaticumova jesenska škola

Croaticum – Centre for Croatian as a Second and Foreign Language
Ivana Lučića 3
HR – 10 000 Zagreb