ZAGREB: Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture

Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture odrćat će se u Zagrebu od 30. lipnja do 27. srpnja u orgabnizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika.

Škola je namijenjena mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Sveučilišnu školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika koji se žele usavršavati u području ovladavanja inim jezikom sudjelujući u nastavi i pohađajući predmet koji je samo njima namijenjen.

Sveučilišna škola ima dugu tradiciju, njezina je povijest započela 1980. godine kada je Hrvatska matica iseljenika pokrenula program Ljetne škole hrvatskog jezika i folklora. Godine 1991. akademski dio programa preuzima Sveučilište u Zagrebu.

AKADEMSKI PROGRAM obuhvaća 120 školskih sati nastave, 105 sati obavezne nastave i 15 sati dodatne nastave (jedan školski sat traje 45 minuta). Jezična se nastava sastoji od odvojenih gramatičkih i lektorskih sati. Znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine: početnu, srednju i naprednu.

PROGRAM IZ HRVATSKE KULTURE I POVIJESTI sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. Program podrazumijeva:

  • akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti;
  • stručno vođene posjete različitim kulturnim i znanstvenim institucijama te umjetničkim izložbama, kazališnim predstavama i koncertima,
  • studijske izlete u Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera.

Polaznici koji polože ispite dobivaju diplomu Sveučilišta u Zagrebu, svjedodžbu s upisanim ocjenama te (tko treba) potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima (8 ECTS bodova za jezik/1 ECTS bod za kulturu).

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
Odjel za školstvo, znanost i šport

Lada Kanajet Šimić, prof.
Trg S. Radića 3, 10000 Zagreb, Croatia
tel: 385 1 61 15 116, fax: 385 1 61 11 522
e-mail: lada@matis.hr

www.matis.hr

http://www.matis.hr/index.php/hr/programi/skole/166-sveucilisna-skola-hrvatskog-jezika-i-kulture