Iz delegatove Poruke: Sarkofag Sveta Tri kralja

Katedrala u Kölnu najveća je gotička katedrala u Njemačkoj, u kojoj je više relikvijara svetaca kao i drugih vrijednih umjetničkih sakralnih djela.

U ovom božićnom vremenu, obratit ćemo pozornost na relikviju Sveta Tri kralja, koja se nalazi iza glavnog oltara katedrale. Povjesničar umjetnosti dr. Ralf Lauer piše kako je svetište Sveta Tri kralja najveći i najvažniji umjetnički i sadržajni relikvijar u srednjem vijeku. Godine 1164. iz Milana u Köln donesene su kosti sveta Tri kralja, za koje je sarkofag izradio zlatar Nikola od Verduna. Sarkofag je u kasnijem vremenu dorađivan, a posljednja njegova dorada bila je od 1961. do 1973. Prema legendi je 1161. godine Milano opsjedao car Fridrik I. Barbarosa. Gradonačelnik Milana se borio protiv cara, te je bio zarobljen. Grof Rainald von Dassel, tadašnji nadbiskup Kölna i carev kancelar doznao je da se u jednom ženskom samostanu u Milanu čuvaju kosti sveta Tri kralja. Da bi došao do tih moći, pregovarao je s poglavaricom samostana, koja je bila sestra gradonačelnika Milana. Nadbiskup je zamolio cara da ona može napustiti grad i ponijeti samo ono što može nositi na leđima. Car je pristao i ona je iznijela brata iz grada. Tako je zamijenjen život gradonačelnika s relikvijama sveta Tri kralja. Tada su rekvije prenesene iz Milana u katedralu u Köln, koja je upravo zbog velikoga broja hodčasnika koji su željeli vidjeti te relikvije, postala malena, tako da su počeli radovi oko njezina preuređenja. Neka nam ovo saznanje o relikvijama sveta Tri kralja u Kölnskoj katedrali pomogne što sadržajnije proživjeti Božić i božićne blagdane.

Sretan Božić i blagoslovljena i mirna Nova godina!

Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat

Živa zajednica, 12/2019.

Kroatenseelsorge