Hrvatska matica iseljenika – jezični programi 2019.

Hrvatska matica iseljenika i ove godine organizira svoje tradicionalne programe koji podrazumijevaju učenje hrvatskoga jezika i kulture: ljetne programe Sveučilisnu školu hrvatskoga jezika i kulture i Malu školu hrvatskoga jezika i kulture te e-tečaj za početnu razinu znanja Hrvatski internetski tečaj HiT-1.

Detaljne informacije o ovim programima, kao i o ostalim programima i aktivnostima Hrvatske matice iseljenika, nalaze se na našoj mrežnoj stranici: www.matis.hr

Lada Kanajet Šimić, prof.
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
Odjel za školstvo, znanost i šport
Dept. of Education, Science and Sport
Trg S. Radića 3, 10000 Zagreb, Croatia
tel: 385 1 61 15 116, fax: 385 1 61 11 522
e-mail: lada@matis.hr