HKZ FREUDENSTADT: Mjuzikl o sv. Antunu Padovanskom , „Svetac svega svijeta”, Freudenstadt, 7. 03. 2020., u 18 sati

 

 

Prijave su kod o. Željka Bakovića!

tel. 0174 780 4380